Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

PA Europe

Αριθμός μητρώου: 11064742654-42
ημερομηνία της εγγραφής: 23/11/2009 1:32:16 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 7/11/2013 5:27:02 μμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 7/11/2013 5:27:02 μμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: PA Europe
Ακρωνύμιο:
Νομικό καθεστώς: N.V./S.A.
Δικτυακός τόπος: http://www.pa-europe.com/

Τμήματα

Τμήμα: I - Γραφεία συμβούλων/ εταιρείες νομικών/αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι
και ειδικότερα: Γραφεία συμβούλων

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Rio Praaning Prawira Adiningrat
Θέση: Managing Partner

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  David Webber
Θέση: Senior Partner

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 106-108 Franklinstraat 
1000 Brussels
ΒΕΛΓΙΟ
Αριθμός τηλεφώνου: (+32) 27358396
Αριθμός φαξ: (+32) 27358466
Άλλα στοιχεία: PA Europe Brussels
Franklinstraat 106-108
1000 Brussels
Belgium

Tel: +32 2 735 83 96
Fax: +32 2 735 84 66
Email: info@pa-europe.com or karenmeesen@pa-europe.com
Website: www.pa-europe.com

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: PA Europe N.V./S.A. provides political advice and operational support to Governments, industries and NGOs in several parts of Europe through different offices in Brussels, The Hague, Ljubljana, Prague and Warsaw.

PA Europe N.V./S.A. has sister organisations in Asia (PA Asia - Beijing, Hong Kong, Jakarta, Tokyo), in Russia (PA Russia - Moscow) and the Middle East (PA Middle East - Muscat).
Τα συμφέροντα που εκπροσωπεί ο οργανισμός είναι:
 • τοπικού επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 6
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Brittney Becker 24/6/2014 20/6/2015
Peter Jens 15/5/2014 13/5/2015

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


PA Europe helps develop and manage strategic and corporate communications of various clients (Governments, companies, NGOs, industry associations, societal organisations) from different fields (food, energy, environment, biotech, telecoms, etc.) vis-à-vis third party stakeholders – which provides PA with a very broad view of EU policies. This amongst others includes:

- Political and regulatory research and advice
- Government relations, including EU institutions
- Development of a communication strategy and framework
- Pro-active and selective media approaches
- Silent diplomacy and lobbying/political communication
- Dialogue and engagement with societal stakeholders
- Crisis management and crisis communication as well as traditional PR support

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες
 • Ανάπτυξη
 • Ανθρωπιστική βοήθεια
 • Ανταγωνισμός
 • Ασφάλεια των τροφίμων
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
 • Δημόσια υγεία
 • Διεύρυνση
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Εκπαίδευση
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Καταναλωτές
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Μεταφορές
 • Νεολαία
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Περιβάλλον
 • Τελωνεία

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
British Chamber of Commerce in Belgium (BritCham)
Belgian - Chinese Chamber of Commerce (BCECC)
Dutch Chamber of Commerce for Belgium and Luxembourg (NKVK)
Belgian - Chinese Association
Netherlands Atlantic Association
Netherlands Society for International Affairs (NGIZ)

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2012 - 12/2012
Κύκλος εργασιών του οργανισμού σχετικός με τις δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων των πελατών του ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων:
>= 900000  € και < 1000000  €

Πελάτες με κύκλο εργασιών μικρότερο του 50000 €.
 • MTT
 • PuraNatura Foundation
 • Koppert BV
 • Purac Biochem BV


Πελάτες με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο ή ίσο του 50000 € και μικρότερο του 100000 €.
 • TELEKOM SLOVENIJE
 • DFS BV
 • DNP AG
 • TI Pharma
 • PIAP
 • Elephant Talk Europe Holding
 • Van der Knaap Diensten BV


Πελάτες με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο ή ίσο του 100000 € και μικρότερο του 150000 €.
 • Google


Πελάτες με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο ή ίσο του 150000 € και μικρότερο του 200000 €.
 • Ajinomoto Foods Europe

Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:

The Brussels focused work of PA Europe was guided by the above-mentioned clients.

The following non profit activities were mostly not only financially supported but administered from PA Europe offices in Brussels and The Hague and sister offices in Asian countries:

KOFI ANNAN BUSINESS SCHOOL
SULTAN QABOOS ACADEMIC CHAIR FOR QUANTITATIVE WATER MANAGEMENT (Utrecht University)
YAYASAN LAMBRINEU (Economic Recovery and Child Care in Post-Tsunami Aceh)
TASIK CHILDREN FOUNDATION
PUBLIC ADVICE INTERNATIONAL FOUNDATION
PA ACADEMIC CHAIR FOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (Universitas Indonesia, Paramadina, Gadjah Mada)

Non-paying clients:
EPPOSI (European Platform for Patients Organisations, Science and Industry)

Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.