Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

PA Europe

Αριθμός μητρώου: 11064742654-42
ημερομηνία της εγγραφής: 23/11/2009 13:32:16

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 11/06/2015 14:59:08
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 24/04/2015 16:31:15
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 24/04/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

PA Europe

N.V./S.A.

    Τμήμα εγγραφής

I - Γραφεία συμβούλων/ εταιρείες νομικών/αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι

Γραφεία συμβούλων

    Στοιχεία επικοινωνίας

Franklinstraat, 106-108
1000 Brussels
ΒΕΛΓΙΟ

(+32) 27358396

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Rio Praaning Prawira Adiningrat

Managing Partner

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Rio Praaning Prawira Adiningrat

Managing Partner

    Στόχοι και αποστολή

PA Europe N.V./S.A. provides political advice and operational support to Governments, industries and NGOs in several parts of Europe through its offices in Brussels and The Hague.

PA Europe N.V./S.A. has sister organisations in Asia (PA Asia - Beijing, Hong Kong, Jakarta), in Russia (PA Russia - Moscow) and the Middle East (PA Middle East - Muscat).

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • περιφερειακού/τοπικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

- Policies on low-risk active substances and plant protection products by DG SANTE, including the following legislative files:
o Regulation (EC) 1107/2009 concerning the placing of plant protection products on the market of DG SANTE
o DIRECTIVE 2009/128/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 October 2009 establishing a framework for Community action to achieve the sustainable use of pesticides of DG SANTE
- EU Initiatives on the provision of humanitarian aid in Ukraine
o Focus on policy of DG ECHO on Infant and Young Children Feeding (IYCF) practices
o EEAS policies on Ukraine
- Antimicrobial Resistance: Animal Health Law, Feed Additives Legislation 1831/2003
- IMI, IMI 2, Horizon 2020
- The European Commission’s 315 billion euro Investment Plan (or ‘Juncker Plan’) and the proposed Regulation 2015/0009 establishing the European Fund for Strategic Investments
- The European Investment Bank’s External Lending Mandate 2014-2020
- EU policies on Terrorism
- EU-China Trade
- EU-Indonesia Trade
- EU-ASEAN trade
- EU-GCC trade

- Publication of an Elite Opinion Poll on low-risk pesticides
- Publication of Elite Poll on Antimicrobial Resistance
- Publication of Elite Poll on Public-Private Partnerships in the Pharmaceutical Sector
- October 2014 High Level Seminar on Key Elements of the Competitiveness of European Industry in Infrastructure Projects Outside Europe
- Combating Malnutrition Conferences
- PPP on reducing healthcare costs


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

PA Europe helps develop and manage strategic and corporate communications of various clients (Governments, companies, NGOs, industry associations, societal organisations) from different fields (food, energy, environment, biotech, telecoms, etc.) vis-à-vis third party stakeholders – which provides PA with a very broad view of EU policies. This amongst others includes:

- Political and regulatory research and advice
- Government relations, including EU institutions
- Development of a communication strategy and framework
- Pro-active and selective media approaches
- Silent diplomacy and lobbying/political communication
- Dialogue and engagement with societal stakeholders
- Crisis management and crisis communication as well as traditional PR support

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

75%: 9   25%: 3

12

7,5

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Josephina Van Eck 17/03/2015 12/03/2016
Rio Praaning Prawira Adiningrat 03/10/2014 01/10/2015

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες
 • Ανάπτυξη
 • Ανθρωπιστική βοήθεια
 • Ανταγωνισμός
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Ασφάλεια των τροφίμων
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
 • Δημόσια υγεία
 • Διεύρυνση
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δράση για το κλίμα
 • Εκπαίδευση
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Καταναλωτές
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Μεταφορές
 • Νεολαία
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Περιβάλλον
 • Τελωνεία

    Μέλη

Belgian - Chinese Chamber of Commerce (BCECC)
Belgian - Chinese Association
Netherlands Atlantic Association
Netherlands Society for International Affairs (NGIZ)

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

>= 600.000 € και < 699.999 €

>= 500.000 € και < 999.999 €

 • PuraNatura
 • Fresh Produce Exporters
 • International Biocontrol Manufacturers Association
 • Federation Inter Marocain
 • Selko
 • Ajinomoto
 • Koppert
 • Electrabel

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

The Brussels focused work of PA Europe was guided by the above-mentioned clients.

The following non profit activities were mostly not only financially supported but administered from PA Europe offices in Brussels and The Hague and sister offices in Asian countries:

KOFI ANNAN BUSINESS SCHOOL
SULTAN QABOOS ACADEMIC CHAIR FOR QUANTITATIVE WATER MANAGEMENT (Utrecht University)
YAYASAN LAMBRINEU (Economic Recovery and Child Care in Post-Tsunami Aceh)
TASIK CHILDREN FOUNDATION
PUBLIC ADVICE INTERNATIONAL FOUNDATION

Non-paying clients:
EPPOSI (European Platform for Patients Organisations, Science and Industry)

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.