Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Glass and Glazing Federation

Id-nummer i registret: 11011208847-86
Registreringsdag: 29/05/2012 07:52:35

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 06/02/2015 09:54:35
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 06/02/2015 09:54:35
Sista dag för nästa uppdatering är den: 06/02/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Glass and Glazing Federation

GGF

Trade Federation

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Bransch- och yrkesorganisationer

    Adressuppgifter

Ayres Street, 54
London
SE1 1EU London
STORBRITANNIEN

(+44207) 9399113

    Juridiskt ansvarig

Nigel Rees

Group Chief Executive

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Nigel Rees

Group Chief Executive

    Mål och uppdrag

We are the Trade Federation for the Glass and Window Industry, specifically flat glass. The GGF Mission is to promote the GGF Membership as a body of professional companies committed to a high standard of quality and service.

Globala

    specifika verksamheter som registret omfattar

Consumer Legislation and Energy Efficiency


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

We are involved with promoting the interests and needs of our Membership and working on CEN Standardisation

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

25%: 1

1

0,2

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Energi
  • Klimatarbetet
  • Konsumentfrågor
  • Miljö
  • Skattepolitik

    Medlemskap

FAECF
EuroWindoor
UEMV
Focope
Glass for Europe

    Ekonomiska uppgifter

04/2013  -  03/2014

< 9 999 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.

Organisationen har också uppgett att man följer följande uppförandekod eller etiska regler:
GGF Code of Good Practice