Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Glass and Glazing Federation

Id-nummer i registret: 11011208847-86
Registreringsdag: 2012-05-29 07:52:35

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-05-02 09:05:40
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-05-02 09:05:40


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Glass and Glazing Federation
Förkortning: GGF
Associationsform (rättslig ställning): Trade Federation
Webbplats: http://www.ggf.org.uk

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Nigel Rees
Befattning: Group Chief Executive

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Nigel Rees
Befattning: Group Chief Executive

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Ayres Street London 54
SE1 1EU London
STORBRITANNIEN
Telefon: (+44207) 9399113
Fax: (+44207) 3577458
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: We are the Trade Federation for the Glass and Window Industry, specifically flat glass. The GGF Mission is to promote the GGF Membership as a body of professional companies committed to a high standard of quality and service.
Organisationens intressen är:
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 2
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


We are involved with promoting the interests and needs of our Membership and working on CEN Standardisation

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Energi
 • Klimatarbetet
 • Konsumentfrågor
 • Miljö
 • Skattepolitik

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
FAECF
EuroWindoor
UEMV
Focope
Glass for Europe

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 04/2013 - 03/2014
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.

Organisationen har också uppgett att man följer följande uppförandekod eller etiska regler:
GGF Code of Good Practice