Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Glass and Glazing Federation

Identifikačné číslo v Registri: 11011208847-86
Dátum registrácie: 29/05/2012 07:52:35

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 06/02/2015 09:54:35
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 06/02/2015 09:54:35
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 06/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Glass and Glazing Federation

GGF

Trade Federation

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Obchodné a podnikové združenia

    Kontaktné údaje

Ayres Street, 54
London
SE1 1EU London
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

(+44207) 9399113

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Nigel Rees

Group Chief Executive

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Nigel Rees

Group Chief Executive

    Ciele a poslanie

We are the Trade Federation for the Glass and Window Industry, specifically flat glass. The GGF Mission is to promote the GGF Membership as a body of professional companies committed to a high standard of quality and service.

svetovej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Consumer Legislation and Energy Efficiency


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

We are involved with promoting the interests and needs of our Membership and working on CEN Standardisation

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 1

1

0,2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Dane
  • Energetika
  • Opatrenia v oblasti klímy
  • Spotrebitelia
  • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

FAECF
EuroWindoor
UEMV
Focope
Glass for Europe

    Finančné údaje

04/2013  -  03/2014

< 9 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
GGF Code of Good Practice