Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Glass and Glazing Federation

Identifikačné číslo v Registri: 11011208847-86
Dátum registrácie: 29.5.2012 7:52:35

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 2.5.2014 9:05:40
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 2.5.2014 9:05:40


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Glass and Glazing Federation
Skratka: GGF
Právna forma: Trade Federation
Internetová stránka: http://www.ggf.org.uk

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Nigel Rees
Funkcia: Group Chief Executive

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Nigel Rees
Funkcia: Group Chief Executive

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Ayres Street London 54
SE1 1EU London
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
Telefónne číslo: (+44207) 9399113
Fax: (+44207) 3577458
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: We are the Trade Federation for the Glass and Window Industry, specifically flat glass. The GGF Mission is to promote the GGF Membership as a body of professional companies committed to a high standard of quality and service.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 2
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


We are involved with promoting the interests and needs of our Membership and working on CEN Standardisation

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Dane
 • Energetika
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Spotrebitelia
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
FAECF
EuroWindoor
UEMV
Focope
Glass for Europe

Finančné údaje

Účtovný rok: 04/2013 - 03/2014
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
GGF Code of Good Practice