Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Glass and Glazing Federation

Inschrijvingsnummer in het register 11011208847-86
Inschrijvingsdatum: 29-5-12 7:52:35

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 2-5-14 9:05:40
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 2-5-14 9:05:40


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Glass and Glazing Federation
Acroniem: GGF
Rechtsvorm: Trade Federation
Website: http://www.ggf.org.uk

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Bedrijfs-, branche- & beroepsverenigingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Nigel Rees
Functie: Group Chief Executive

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Nigel Rees
Functie: Group Chief Executive

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Ayres Street London 54
SE1 1EU London
VERENIGD KONINKRIJK
Telefoon: (+44207) 9399113
Faxnummer: (+44207) 3577458
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: We are the Trade Federation for the Glass and Window Industry, specifically flat glass. The GGF Mission is to promote the GGF Membership as a body of professional companies committed to a high standard of quality and service.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 2
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


We are involved with promoting the interests and needs of our Membership and working on CEN Standardisation

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Belastingen
 • Consumentenzaken
 • Energie
 • Klimaatactie
 • Milieu

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
FAECF
EuroWindoor
UEMV
Focope
Glass for Europe

Financiële gegevens

Boekjaar: 04/2013 - 03/2014
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.

De organisatie heeft verder verklaard zich te houden aan de volgende code:
GGF Code of Good Practice