Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Chilled Food Association

Id-nummer i registret: 10978667854-52
Registreringsdag: 2012-01-26 17:17:41

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-12-30 09:38:15
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-12-30 09:38:15


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Chilled Food Association
Förkortning: CFA
Associationsform (rättslig ställning): Company Limited by Guarantee
Webbplats: http://www.chilledfood.org

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Karin Goodburn
Befattning: Director

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Karin Goodburn
Befattning: Director

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Poplars Farm Road  18
Box: 6434
NN15 5XT Kettering
STORBRITANNIEN
Telefon: (+1536) 514365
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: CFA was formed in 1989 to establish, continuously improve and promote best hygienic practice standards in the production of retailed chilled prepared food. CFA represents many of the leading names in UK chilled prepared food production, predominantly supplying the retail trade.
Organisationens intressen är:
 • Nationella

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 1
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


none

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Fiske och vattenbruk
 • Folkhälsa
 • Klimatarbetet
 • Konsumentfrågor
 • Livsmedelssäkerhet
 • Näringsliv
 • Utbildning

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
European Chilled Food Federation: www.ecff.net

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 03/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

non-profit making

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.