Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Chilled Food Association

Tunnistenumero rekisterissä: 10978667854-52
Rekisteröintipäivä: 26.1.2012 17:17:41

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 30.12.2013 9:38:15
Edellinen vuotuinen päivitys: 30.12.2013 9:38:15


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Chilled Food Association
Lyhenne: CFA
Organisaation oikeudellinen muoto: Company Limited by Guarantee
Internet-osoite: http://www.chilledfood.org

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Karin Goodburn
Tehtävä organisaatiossa: Director

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Karin Goodburn
Tehtävä organisaatiossa: Director

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Poplars Farm Road  18
Postilokero: 6434
NN15 5XT Kettering
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA
Puhelinnumero: (+1536) 514365
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: CFA was formed in 1989 to establish, continuously improve and promote best hygienic practice standards in the production of retailed chilled prepared food. CFA represents many of the leading names in UK chilled prepared food production, predominantly supplying the retail trade.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 1
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


none

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Elintarviketurva
 • Ilmastotoimet
 • Kalastus ja vesiviljely
 • Kansanterveys
 • Koulutus
 • Kuluttaja-asiat
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
European Chilled Food Federation: www.ecff.net

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 03/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

non-profit making

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.