Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

IKEA Services B.V.

Numer identyfikacyjny w rejestrze 1095068839-59
Data rejestracji: 08-12-19 17:36:07

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-11-26 10:30:32
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-11-26 10:20:37


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: IKEA Services B.V.
Nazwa skrócona: IKEA
Status prawny: B.V.
Strona internetowa: http://www.ikea.com

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Przedsiębiorstwa i grupy

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Alistair Davidson
Pełniona funkcja: Head of Staff

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pani  Katarina Maaskant
Pełniona funkcja: Director EU Affairs

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Bargelaan  20
Skr. poczt.: 42
2300 Leiden
HOLANDIA (KRÓLESTWO NIDERLANDÓW)
Numer telefonu: (+31) 715657100
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe: Director EU Affairs Katarina Maaskant
N.V. IKEA Service Centre S.A.
Ikaroslaan 28, 1930 Zaventem
Tel: +32 715 49 56

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: The business idea of IKEA is to offer a wide range of well designed, functional home furnishing solutions at prices so low that as many people as possible can afford them. The activities related to EU decision making are performed by IKEA EU Affairs. Its mission is to inform IKEA of EU developments that could impact business and to inform EU decision makers of barriers and opportunities regarding EU rules and policies.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 4
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Monica Mireles Serrano 15-01-15 16-01-13
Axel Bernd Ulrich Schaefer 14-12-03 15-06-01
Simone Mancini 15-01-16 16-01-14
Anna Cecilia Katarina MAASKANT 14-02-06 15-02-04

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


For 2014-2015 our main activities are related to: market access, waste and circular economy, energy and climate change, product safety, internal market, payment card fees & rules, international trade, food legislation and sustainable consumption.

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • bezpieczeństwo żywności
 • cła
 • działania w dziedzinie klimatu
 • energia
 • handel
 • konkurencja
 • konsumenci
 • podatki
 • przedsiębiorstwa
 • rynek wewnętrzny
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • środowisko
 • transport  

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
EuroCommerce
ERRT (European Retail Round Table)
European Policy Centre

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 09/2014 - 11/2014
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 350000  €–400000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.