Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Bureau Brussels

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 10944091576-90
Data Reġistrazzjoni: 24/04/2009 16:45:04

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 11/04/2014 08:06:57
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 11/04/2014 08:06:57


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Bureau Brussels
Akronimu:
Statut legali: bvba
Websajt: http://www.bureaubrussels.eu

Taqsimiet

Taqsima: I - Konsulenti/kumpaniji legali/konsulenti li jaħdmu għal rashom Professjonali
u f'aktar dettall: Konsulenti Professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Friso Coppes
Kariga: director

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Friso Coppes
Kariga: Director

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 9 rond-point Robert Schuman 
Brussels 1040
IL-BELĠJU
Numru tat-telefon: (+32) 2 230 92 22
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: bureau brussels bvba
Rond-point Robert Schuman 9
1040 BRUSSELS, Belgium
+32 2 230 92 22

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: The team at bureau brussels helps in managing key relationships in the regulatory process by:
scanning the horizon, drafting an agenda,
building issue-driven alliances, positioning executives – in key networks, and thus assisting in maintaining the licence to operate.
L-interessi rrappreżentati permezz ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 5
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Friso Coppes 25/09/2013 23/09/2014
Welmoed Neijmeijer 03/09/2013 30/08/2014
Sibe de Bok 02/04/2014 31/03/2015

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Horizon 2020
White Paper on Pension Funds
Recognition of Professional Qualifications
Trade Intiatives EU-US

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Agrikoltura u Żvilupp Rurali
 • Ambjent
 • Awdjoviżiv u mezzi ta’ xandir
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Konsumaturi
 • Kummerċ
 • Saħħa pubblika
 • Sajd u akkwakultura
 • Sikurezza tal-ikel
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Suq Intern

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
EAP
BVPA
European Affairs Network
International Government Relations and Public Affairs
Retail Industry Professionals Group

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Iċ-ċifra ta’ qligħ tal-entità marbuta mal-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa f’isem il-klijenti fl-istituzzjonijiet Ewropej:
>= 300000  € et < 350000  €

Klijenti li jiġġeneraw ċifra ta' negozju inqas minn 50000 €.
 • APG
 • TNT
 • DSM
 • PGGM
 • Pensioenfederatie
 • NVB
 • Achmea
 • MN
 • TiasNimbas
 • gemeente Amsterdam
 • IFV
 • ICS
 • AEDES

Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.

L-organizzazzjoni ddikjarat ukoll li tintrabat fil-Kodiċi li ġejja wkoll:
Friso Coppes