Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Irish Ferries Limited

Identifikacijska številka v Registru: 10930644855-47
Datum registracije: 23.12.10 10:43:34

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 10.12.13 18:48:04
Datum zadnje letne spremembe: 10.12.13 18:48:04


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Irish Ferries Limited
Kratica: Irish Ferries
Pravni status: Limited Company
Spletna stran: http://www.irishferries.com

Oddelki

Oddelek: II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja
natančneje: Podjetja in skupine

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Tom Corcoran
Položaj: Company Secretary

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Andrew Sheen
Položaj: Operations Director

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Alexandra Road  PO Box 19
Poštni predal: 19
Dublin 1 Dublin
IRSKA
Telefon: (+353) 16075700
Telefaks: (+) 
Drugi podatki:

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: Ferry company transporting goods and passengers.
Interesi organizacije so na ravni:
 • evropski

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 350
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


Sea Transportation.

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Konkurenca
 • Obdavčenje
 • Okolje
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Promet
 • Zaposlovanje in socialne zadeve

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2013 - 12/2013
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: < 50000  €
Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.