Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

Irish Ferries Limited

Identifikacijska številka v Registru: 10930644855-47
Datum registracije: 23/12/2010 10:43:34

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 09/02/2015 11:48:25
Datum zadnje letne spremembe: 09/02/2015 11:48:25
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 09/02/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Irish Ferries Limited

Irish Ferries

Limited Company

    Oddelek registracije

II - Notranji lobisti in trgovinska/poslovna/poklicna združenja

Podjetja in skupine

    Kontaktni podatki

Alexandra Road, PO Box 19
Poštni predal: 19
Dublin 1 Dublin
IRSKA

(+353) 16075700

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Tom Corcoran

Company Secretary

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Andrew Sheen

Operations Director

    Cilji in naloge

Ferry company transporting goods and passengers.

evropski

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

Maritime Transportation.
Marine Environmental Files.


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Sea Transportation.

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

100%: 300  

300

300

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

    Interesna področja

  • Konkurenca
  • Obdavčenje
  • Okolje
  • Pravosodje in temeljnih pravic
  • Promet
  • Zaposlovanje in socialne zadeve

    Članstvo in povezanost z mrežami

    Finančni podatki

01/2013  -  12/2013

< 9.999 €

V zadnjem zaključenem finančnem letu ni prejetih finančnih sredstev od institucij EU.

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.