Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Irish Ferries Limited

Идентификационен номер в Регистъра: 10930644855-47
Дата на регистрация: 23/12/2010 10:43:34

Информацията за този субект е била последно изменена на: 09/02/2015 11:48:25
Последната годишна актуализация е извършена на: 09/02/2015 11:48:25
Следваща актуализация най-късно до: 09/02/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Irish Ferries Limited

Irish Ferries

Limited Company

    Раздел на регистрация

II - Вътрешни лобисти и търговски/стопански/професионални сдружения

Компании и сдружения

    Координати за връзка

Alexandra Road, PO Box 19
Пощенска кутия: 19
Dublin 1 Dublin
ИРЛАНДИЯ

(+353) 16075700

    Правно отговорно лице

Господин  Tom Corcoran

Company Secretary

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Andrew Sheen

Operations Director

    Цели и задачи

Ferry company transporting goods and passengers.

европейско равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Maritime Transportation.
Marine Environmental Files.


 

Не

Не

Не

Не

Не

Sea Transportation.

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

100%: 300  

300

300

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

  • Данъчно облагане
  • Конкуренция
  • Околна среда
  • Правосъдие и основните права
  • Транспорт
  • Трудова заетост и социални въпроси

    Членство

    Финансови данни

01/2013  -  12/2013

< 9 999  

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.