Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Kreab Gavin Anderson

Tunnusnumber registris: 1078390517-54
Registreerimise kuupäev: 15.10.08 19:06:36

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 20.10.14 13:30:14
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 19.09.14 16:08:31


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Kreab Gavin Anderson
Akronüüm:
Õiguslik vorm: Belgian registered branch
Veebisait: http://www.kreabgavinanderson.com/

Jaod

Jagu: I – Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid
Täpsemalt: Konsultatsioonifirmad

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Karl Isaksson
Ametikoht: Managing Partner

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Karl Isaksson
Ametikoht: Managing Partner

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 2 Avenue de Tervueren 
1040 Brussels
BELGIA
Telefoninumber: (+32) 27376900
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: Kreab Gavin Anderson Brussels is the head office for EU affairs activities within Kreab Gavin Anderson Worldwide.

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Kreab Gavin Anderson is a strategic communications consultancy specialised in corporate and financial communications and public affairs.

From our locations in over 25 countries, we offer communication counselling to companies, governments, governmental agencies and organizations, locally and globally.

Kreab Gavin Anderson advises clients facing complex and important communications challenges, where the highest competences and a strong track record are essential. We promote an integrated approach to communicate with stakeholders.

Our objective is to give each stakeholder a clear and understandable message, consistent with the long-term strategy our clients envision. In this way, Kreab Gavin Anderson helps to build value through communications.

We have more than 50 EU experts in our Brussels office focused on helping our clients to understand and influence EU decision making.
Teie organisatsiooni esindatavad huvid on:
 • piirkondlikud
 • riiklikud
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 45
Lisateave: Most of our consultants and advisors are involved in activities falling under the scope of the register.

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Mark FOSTER 15.10.14 13.10.15
Stephanie Gayant 11.10.14 8.10.15
Aoife Houlihan 24.09.14 22.09.15
Alexis D P M Périer 17.10.14 15.10.15
Clara Blanca Brück 11.10.14 8.10.15
Agathe Legris 17.07.14 15.07.15
Anna Kaczmarek 14.11.14 12.11.15
Elma Drinjakovic 18.01.14 16.01.15
Torsten Laksafoss Holbek 19.09.14 17.09.15
Niamh O'Donnellan 4.09.14 2.09.15
Andrea Lino Gentili 11.04.14 9.04.15
Ferenia-Maria Karampelia 9.10.14 6.10.15
Sebastian Remoy 22.11.14 20.11.15
Astrid Hanna-Lena IVARSSON 15.10.14 13.10.15
Chad JEUDY 15.10.14 13.10.15
Karl ISAKSSON 17.10.14 15.10.15
Michele Morena 11.10.14 8.10.15
Marie Gorkem 17.10.14 13.10.15
Petra Arts 10.10.14 8.10.15
Andreas Jasper 15.10.14 13.10.15
Winston Beck 17.07.14 15.07.15
Jasper Bergink 15.10.14 13.10.15
Sandrell Sultana 17.10.14 15.10.15
Alberta Laschena 15.10.14 13.10.15
David Reed Boswell 18.10.14 16.10.15

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


As a large consultancy, we follow most EU issues. We are however especially focused on financial services, envrionment, energy, trade policy and the internal market.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Humanitaarabi
 • Infoühiskond
 • Kalandus ja akvakultuur
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Noored
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Sport
 • Tarbijad
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välis- ja julgeolekupoliitika
 • Välissuhted

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
European Public Affairs Consultancies Association
Transatlantic Business Council
Centre for European Policy Studies
European Policy Centre
Friends of Europe
American Chamber of Commerce EU
British Chamber of Commerce Brussels

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Organisatsiooni käive, mis on seotud klientide huvide esindamisega ELi institutsioonides:
>= 4000000  € ja < 4250000  €

Kliendid, kelle puhul käibe suurus on väiksem kui 50000 €.
 • State Street
 • Atlas Copco
 • Citi
 • Intesa Sanpaolo
 • Euroclear
 • Confederation of Swedish Enterprise
 • Linde Gas
 • Stena Metall
 • Google
 • Swift
 • Value Act
 • Good Technology
 • AVSI
 • Nobina
 • Eucopro
 • ProTermoSolar
 • In-Sink-Erator
 • HARRPA
 • Plastic Energy
 • Western Union
 • Prudential
 • Danske Bank
 • SAS Institute
 • Swedish Recycling Association
 • Singapore Stock Exchange


Kliendid, kelle puhul käibe suurus on 50000 € või suurem, kuid väiksem kui 100000 €.
 • UBS
 • Managed Funds Association
 • LKAB
 • Skanska
 • IG Group
 • Fidelity International
 • WMBA
 • Statnett
 • ICI
 • El-Giganten
 • Investor
 • FAM


Kliendid, kelle puhul käibe suurus on 100000 € või suurem, kuid väiksem kui 150000 €.
 • Elliot Advisors
 • Mason Capital
 • Handelsbanken
 • Schibstedt
 • Trina Solar
 • FluoroCouncil


Kliendid, kelle puhul käibe suurus on 150000 € või suurem, kuid väiksem kui 200000 €.
 • Gasum
 • EDF


Kliendid, kelle puhul käibe suurus on 200000 € või suurem, kuid väiksem kui 250000 €.
 • Goldman Sachs
 • Arizona Chemical
 • Emerson
 • MasterCard


Kliendid, kelle puhul käibe suurus on 250000 € või suurem, kuid väiksem kui 300000 €.
 • Swedish Match


Kliendid, kelle puhul käibe suurus on 400000 € või suurem, kuid väiksem kui 450000 €.
 • Scania

ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

The turnover figures above relate to activities falling within the scope of the Transparency Register. They do not include revenue generated by services excluded from the register according to the inter-institutional agreement.

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.

Lisaks teatas organisatsioon, et kohustub järgima järgmist kutse-eetika juhendit:
European Public Affairs Consultancies' Association