Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Diageo

Αριθμός μητρώου: 10774885698-20
ημερομηνία της εγγραφής: 19/04/2011 16:47:02

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 20/10/2014 17:22:27
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 24/03/2014 12:00:56

Αυτή η εγγραφή ακολουθεί το μορφότυπο του προηγούμενου Μητρώου. Η μετάβαση στο νέο μορφότυπο θα γίνει κατά την επόμενη επικαιροποίηση.
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 27/04/2015

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Diageo

SA

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εταιρείες και όμιλοι

    Στοιχεία επικοινωνίας

Lakeside Drive,, -
Park Royal
NW10 7HQ London
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

(+44) 2089786000

(+) 

DIAGEO
Rue Archimède 25, 1000 Bruxelles, Belgique
T +32 (0) 2 235 01 92

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Robert Rayner

EU Public Affairs Director

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Robert Rayner

EU Public Affairs Director

    Στόχοι και αποστολή

To represent the European and Global commercial interests of Diageo in dialogue with the EU Institutions

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου

    Δραστηριότητες

The Diageo Brussels office covers a number of areas which are fundamental to our ability to operate at a global level. Our main activities focus on taxation, external trade, technical, regulatory and environmental issues and alcohol policy.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

7

4 out of 7 employees do not work full time on EU issues because their roles also encompass global issues

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Lisa ROSE 28/02/2015 26/02/2016
Robert Rayner 19/03/2015 31/03/2016
Francesca Adurno 09/10/2014 07/10/2015
Piero Soave 17/06/2014 13/06/2015
Constance Balsamo 09/10/2014 07/10/2015

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
 • Δημόσια υγεία
 • Διεύρυνση
 • Εμπόριο
 • Επιχειρήσεις
 • Εσωτερική αγορά
 • Καταναλωτές
 • Περιβάλλον
 • Τελωνεία
 • Φορολογία

    Μέλη

We are members of the following organisations in Brussels;
spiritsEUROPE
The International Brands Association (AIM)
The British Chamber of Commerce in Belgium (Britcham)
Business Europe
AmchamEU

    Οικονομικά στοιχεία

07/2013  -  06/2014

>= 450.000  € και < 500.000  €

0 €

0 €

These costs have been calculated in accordance with the SEAP guidelines.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.