Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Diageo

Αριθμός μητρώου: 10774885698-20
ημερομηνία της εγγραφής: 19/04/2011 16:47:02

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 15/04/2015 15:50:23
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 15/04/2015 15:50:23
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 15/04/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Diageo

SA

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εταιρείες και όμιλοι

    Στοιχεία επικοινωνίας

Lakeside Drive
Park Royal
NW10 7HQ London
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

(+44) 2089786000

Rue Archimede 25
1000 Brussels
ΒΕΛΓΙΟ

(+32) 22350404

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Robert Rayner

EU Public Affairs Director

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Robert Rayner

EU Public Affairs Director

    Στόχοι και αποστολή

To represent the European and Global commercial interests of Diageo in dialogue with the EU Institutions

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Boost for jobs, growth and investment
Connected digital single market
Fairer internal market
EU trade agreements and related global trade issues
Health and social policy
Deeper and fairer Economic and Monetary Union
Corporate Governance
Environment


 

Όχι

European Alcohol and Health Forum

Όχι

Όχι

Όχι

The Diageo Brussels office covers a number of areas which are fundamental to our ability to operate at a global level. Our main activities focus on taxation, external trade, technical, regulatory and environmental issues and alcohol policy.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

100%: 3   75%: 3   25%: 1

7

5,5

4 out of 7 employees do not work full time on EU issues because their roles also encompass either global issues or corporate support

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Lisa ROSE 28/02/2015 26/02/2016
Robert Rayner 19/03/2015 31/03/2016
Francesca Adurno 09/10/2014 07/10/2015
Piero Soave 17/06/2014 13/06/2015
Constance Balsamo 09/10/2014 07/10/2015

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
 • Δημόσια υγεία
 • Διεύρυνση
 • Εμπόριο
 • Επιχειρήσεις
 • Εσωτερική αγορά
 • Καταναλωτές
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Περιβάλλον
 • Τελωνεία
 • Φορολογία

    Μέλη

We are members of the following organisations in Brussels;
spiritsEUROPE
The International Brands Association (AIM)
The British Chamber of Commerce in Belgium (Britcham)
Business Europe
AmchamEU
World Federation of Advertisers

    Οικονομικά στοιχεία

07/2013  -  06/2014

>= 1.500.000 € και < 1.999.999 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

These costs have been calculated in accordance with the Transparency Register guidelines

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.

Η οργάνωση έχει επίσης δηλώσει ότι δεσμεύεται επίσης από τον ακόλουθο Κώδικα:
Diageo Code of Business Conduct