Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

AIM European Brands Association

Tunnusnumber registris: 1074382679-01
Registreerimise kuupäev: 26.11.08 14:03:18

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 7.11.13 15:07:45
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 7.11.13 15:07:45


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: AIM European Brands Association
Akronüüm: AIM
Õiguslik vorm: AISBL
Veebisait: http://www.aim.be

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Alain Galaski
Ametikoht: Director General

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Antoine Quentin
Ametikoht: Senior Public Affairs Manager

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 9 Avenue des Gaulois 
1040 Brussels
BELGIA
Telefoninumber: (+32) 27360305
Faks: (+32) 27346702
Muud kontaktandmed: Contact person: Bernadette Bracken, Office Manager at AIM

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: AIM is the European Brands Association. It represents brand manufacturers in Europe on key issues which affect their ability to design, distribute and market their brands.

AIM’s membership groups some 1800 companies of all sizes through corporate members and national associations in 21 countries.

In the sole sector of daily branded consumer products such as food, drink, home and personal care consumers spent as much as 640 billion Euro in the EU in 2012. Branding also plays a major role in the success of quality products in the consumer electronics, toys, fashion, sporting goods or automotive sectors.

AIM's mission is to create for brands an environment of fair and vigorous competition, fostering innovation and guaranteeing maximum value to consumers now and for generations to come.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 4
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Alain GALASKI 22.05.14 20.05.15
Antoine Quentin 15.05.14 13.05.15
Katrin Recke 4.06.14 2.06.15
Marie Pattullo 4.06.14 2.06.15

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Consumer policy and unfair commercial practices
Intellectual property (trade marks, anti-counterfeiting)
Sustainability (environment, social, economic)
Health and Well-being
Digital Agenda

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Ettevõtlus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Rahvatervis
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teabevahetus
 • Toiduohutus
 • Toll
 • Transport

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
AIM is the secretariat for:
The Anti-counterfeiting Committee (the EU's leading network of organisations and companies fighting counterfeiting)

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2012 - 12/2012
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 200000  € ja < 250000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

The costs have been calculated in line with SEAP's ETI Registration Guidelines.
www.seap.be
AIM subscribes to the SEAP conduct of conduct.

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.

Lisaks teatas organisatsioon, et kohustub järgima järgmist kutse-eetika juhendit:
Society of European Affairs Professionals (SEAP)