Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

AIM European Brands Association

Tunnusnumber registris: 1074382679-01
Registreerimise kuupäev: 26/11/2008 14:03:18

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 17/04/2015 16:11:58
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 17/04/2015 16:11:58
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 17/04/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

AIM European Brands Association

AIM

AISBL

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriliidud ja ettevõtjate ühendused

    Kontaktandmed

Avenue des Gaulois, 9
1040 Brussels
BELGIA

(+32) 27360305

    Juriidiliselt vastutav isik

Alain Galaski

Director General

    ELi asjade eest vastutav isik

Antoine Quentin

Senior Public Affairs Manager

    Eesmärgid ja ülesanded

AIM is the European Brands Association. It represents brand manufacturers in Europe on key issues which affect their ability to design, distribute and market their brands.

AIM’s membership groups some 1800 companies of all sizes through corporate members and national associations in 21 countries.

In the sole sector of daily branded consumer products such as food, drink, home and personal care consumers spent as much as 640 billion Euro in the EU in 2012.

AIM's mission is to create for brands an environment of fair and vigorous competition, fostering innovation and guaranteeing maximum value to consumers now and for generations to come.

üleeuroopalised

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Consumer policy
Intellectual property (trade marks, anti-counterfeiting) and innovation
Sustainability (environmental, social, economic)
Health and well-being
Single market, including Digital single market
Competition policy
B2B fair trading practices

AIM Brand Lectures (bi-annual, lectures published)
Occasional policy roundtables


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Participation in multi-stakeholder dialogues on:
- Price comparisons
- Green claims

Signatory to EU Apprenticeship Pledge

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

75%: 1   25%: 3

4

1,5

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Alain Galaski 04/06/2015 02/06/2016
Antoine Quentin 23/05/2015 21/05/2016
Katrin Recke 04/06/2015 02/06/2016
Marie Pattullo 04/06/2015 02/06/2016

    Huvivaldkonnad

 • Ettevõtlus
 • Infoühiskond
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Noored
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Rahvatervis
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teabevahetus
 • Toll
 • Transport

    Liikmed ja liikmesus

http://www.aim.be/about-aim/members

AIM is the secretariat for:
The Anti-counterfeiting Committee (the EU's leading network of organisations and companies fighting counterfeiting)
The AIM-PROGRESS programme on responsible sourcing

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

>= 300 000 € ja < 399 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

The costs have been calculated in line with SEAP's ETI Registration Guidelines.
www.seap.be
AIM subscribes to the SEAP conduct of conduct.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.

Lisaks teatas organisatsioon, et kohustub järgima järgmist kutse-eetika juhendit:
Society of European Affairs Professionals (SEAP)