Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main

Tunnusnumber registris: 10709328948-87
Registreerimise kuupäev: 11.06.12 16:07:31

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 16.05.14 0:29:36
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 16.05.14 0:29:36


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main
Akronüüm: GUF
Õiguslik vorm: Stiftung öffentlichen Rechts
Veebisait: http://www.uni-frankfurt.de

Jaod

Jagu: IV - Mõttekojad, teadusasutused ja akadeemilised asutused
Täpsemalt: Akadeemilised asutused

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Dieter Manthey
Ametikoht: European and international Liaison Officer

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Dieter Manthey
Ametikoht: European and international Liaison Officer

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 1 Grüneburgplatz 
60323 Frankfurt am Main
SAKSAMAA
Telefoninumber: (+4969) 798 15196
Faks: (+4969) 798 15007
Muud kontaktandmed: Adresse in Brüssel:

Goethe-Universitaet Frankfurt
Office Brussel
21, Rue Montoyer
B-1000 Bruxelles

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Goethe University Frankfurt, positioned among the top international research universities, offers a wide variety of academic programmes, a diverse group of research institutes, and a focus on interdisciplinary approaches to solving complex problems. The university is named after Johann Wolfgang von Goethe, the Frankfurt-born polymath renowned for his exceptional contributions to literature, science, and philosophy.

Founded in 1914 with private funding and inspired by the legacy of the European Enlightenment, Goethe University stands out as a pioneering “citizens’ university”—and the history of the university is one of openness and public participation.

Today, Goethe University is one of the only universities in Germany that enjoys significant public funding alongside administrative autonomy and the ability to create a private endowment.

As a university with an endowment, a funding model rare in Germany’s system of higher education, GU enjoys considerable freedom from state control when it comes to the details of how a modern university should be run, including the appointing of professors. The endowment that is being built up will be invested specifically in promoting an excellent atmosphere in which to research, study, think, and create.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • piirkondlikud
 • riiklikud
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 2
Lisateave: Two professors of Goethe-University are participating in a public consultation of the European Commission.

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Participation of two professors in a public consultation of the EC.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Kalandus ja akvakultuur
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseasjade
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 3 043
Liikmesorganisatsioonide arv:
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
 • SAKSAMAA

Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2010 - 12/2010
Üldeelarve: 489 400 000
millest avalik rahastamine: 439 800 000
- ELi rahastust:
- Hanked:
- Toetused:
- riiklikust rahastust:
- piirkondlikust/kohalikust rahastust:
EU research grants : 7 500 000
national and regional public research grants : 84 400 000
basic budget : 347 900 000
millest muud rahastusallikad: 49 600 000
- annetused:
- liikmemaksud:
research funding from industry : 28 800 000
research funding from foundations : 9 400 000
others : 11 400 000
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.