Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main

Tunnusnumber registris: 10709328948-87
Registreerimise kuupäev: 11/06/2012 16:07:31

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 17/02/2015 16:32:34
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 17/02/2015 16:32:34
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 17/02/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main

GUF

Stiftung öffentlichen Rechts

    Jagu registris

IV - Mõttekojad, teadusasutused ja akadeemilised asutused

Akadeemilised asutused

    Kontaktandmed

Theodor-W.-Adorno Platz 1
60629 Frankfurt am Main
SAKSAMAA

(+4969) 798 15196

21, Rue Montoyer
1000 Brussels
BELGIA

(+32) 2 739 5900

    Juriidiliselt vastutav isik

Dieter Manthey

European and international Liaison Officer

    ELi asjade eest vastutav isik

Dieter Manthey

European and international Liaison Officer

    Eesmärgid ja ülesanded

Goethe University Frankfurt, positioned among the top international research universities, offers a wide variety of academic programmes, a diverse group of research institutes, and a focus on interdisciplinary approaches to solving complex problems. The university is named after Johann Wolfgang von Goethe, the Frankfurt-born polymath renowned for his exceptional contributions to literature, science, and philosophy.

Founded in 1914 with private funding and inspired by the legacy of the European Enlightenment, Goethe University stands out as a pioneering “citizens’ university”—and the history of the university is one of openness and public participation.

Today, Goethe University is one of the only universities in Germany that enjoys significant public funding alongside administrative autonomy and the ability to create a private endowment.

As a university with an endowment, a funding model rare in Germany’s system of higher education, GU enjoys considerable freedom from state control when it comes to the details of how a modern university should be run, including the appointing of professors. The endowment that is being built up will be invested specifically in promoting an excellent atmosphere in which to research, study, think, and create.

 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed
 • riiklikud
 • piirkondlik/kohalik

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Goethe University will promote his expertise in different research areas with the aim to be recognized as expert and independant consultant for the EU Insitutions. A further aim is to enhance the support from the EU Insitutions for Goethe University by directly or indirectly influencing the formulation or implementation of policy and the decision-making processes of the EU institutions.

For representation and recognition of Goethe University in Brussels Office Brüssel of Goethe University is hosting continuously events and presentations in Brussels


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Participation of two professors in a public consultation of the EC.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

25%: 1

1

0,2

Two professors of Goethe-University are participating in a public consultation of the European Commission.

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Arenguküsimused
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Kalandus ja akvakultuur
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseasjade
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

    Liikmed ja liikmesus

3 043

 • SAKSAMAA

    Finantsandmed

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

743 284 662 €

702 284 662 €

384 662 €

DG Employment, Social Affairs and Inclusion

13 700 000 €

DG Research

85 700 000 €

59 200 000 €

13 700 000 €

159 500 000 €

370 100 000 €

41 000 000 €

12 200 000 €

14 100 000 €

14 700 000 €

11 400 000 €

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.