Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main

Αριθμός μητρώου: 10709328948-87
ημερομηνία της εγγραφής: 11/06/2012 16:07:31

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 17/02/2015 16:32:34
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 17/02/2015 16:32:34
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 17/02/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main

GUF

Stiftung öffentlichen Rechts

    Τμήμα εγγραφής

IV - Ομάδες προβληματισμού, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα

Ακαδημαϊκά ιδρύματα

    Στοιχεία επικοινωνίας

Theodor-W.-Adorno Platz 1
60629 Frankfurt am Main
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

(+4969)798 15196

21, Rue Montoyer
1000 Brussels
ΒΕΛΓΙΟ

(+32)2 739 5900

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Dieter Manthey

European and international Liaison Officer

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Dieter Manthey

European and international Liaison Officer

    Στόχοι και αποστολή

Goethe University Frankfurt, positioned among the top international research universities, offers a wide variety of academic programmes, a diverse group of research institutes, and a focus on interdisciplinary approaches to solving complex problems. The university is named after Johann Wolfgang von Goethe, the Frankfurt-born polymath renowned for his exceptional contributions to literature, science, and philosophy.

Founded in 1914 with private funding and inspired by the legacy of the European Enlightenment, Goethe University stands out as a pioneering “citizens’ university”—and the history of the university is one of openness and public participation.

Today, Goethe University is one of the only universities in Germany that enjoys significant public funding alongside administrative autonomy and the ability to create a private endowment.

As a university with an endowment, a funding model rare in Germany’s system of higher education, GU enjoys considerable freedom from state control when it comes to the details of how a modern university should be run, including the appointing of professors. The endowment that is being built up will be invested specifically in promoting an excellent atmosphere in which to research, study, think, and create.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • περιφερειακού/τοπικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Goethe University will promote his expertise in different research areas with the aim to be recognized as expert and independant consultant for the EU Insitutions. A further aim is to enhance the support from the EU Insitutions for Goethe University by directly or indirectly influencing the formulation or implementation of policy and the decision-making processes of the EU institutions.

For representation and recognition of Goethe University in Brussels Office Brüssel of Goethe University is hosting continuously events and presentations in Brussels


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Participation of two professors in a public consultation of the EC.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

25%: 1

1

0,2

Two professors of Goethe-University are participating in a public consultation of the European Commission.

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες
 • Ανάπτυξη
 • Ανταγωνισμός
 • Ασφάλεια των τροφίμων
 • Δημόσια υγεία
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Διεύρυνση
 • Δράση για το κλίμα
 • Εκπαίδευση
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον
 • Περιφερειακή πολιτική

    Μέλη

3.043

 • ΓΕΡΜΑΝΙΑ

    Οικονομικά στοιχεία

01/2013  -  12/2013

< 9.999 €

743.284.662 €

702.284.662 €

384.662 €

DG Employment, Social Affairs and Inclusion

13.700.000 €

DG Research

85.700.000 €

59.200.000 €

13.700.000 €

159.500.000 €

370.100.000 €

41.000.000 €

12.200.000 €

14.100.000 €

14.700.000 €

11.400.000 €

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.