Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik

Identitātes numurs Reģistrā: 1059364571-78
Reģistrācijas datums: 08.29.10 12:14:32

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.22.9 17:57:36
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 13.2.10 12:48:37


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik
Akronīms: VDE
Juridiskais statuss: e.V.
Tīmekļa vietne: http://www.vde.com

Nodaļas

Nodaļa: II – Savi lobisti, komercapvienības un profesionālās apvienības
un precīzāk: Citas līdzīgas organizācijas

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Dr.-Ing. Hans Heinz Zimmer
Amats Vorstandsvorsitzender

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Andreas Landwehr
Amats Repräsentant

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Stresemannallee  15
Frankfurt am Main 60596
VĀCIJA
Tālruņa numurs: (+49) 69 63080
Faksa numurs: (+49) 69 6308 9865
Papildu kontaktinformācija: Repräsentanz Brüssel
Rue d'Arlon 25
1050 Brüssel
Belgien

Tel. +32 2 234 61 26
brussels@vde.com

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Der VDE ist mit 36.000 persönlichen Mitgliedern und 1.300 Unternehmen einer der großen technisch-wissenschaftlichen Verbände Europas und vereint Wissenschaft, Normung und Produktprüfung unter einem Dach.
Der gemeinnützige Verband repräsentiert Branchen und Berufe der Elektro- und Informationstechnik und bildet eine internationale Experten-Plattform. Sein Spektrum umfasst Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik und die darauf aufbauenden Technologien.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • vietēja/reģionāla līmeņa
 • valsts līmeņa
 • Eiropas līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 1
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Vārds Uzvārds Sākuma datums Beigu datums
Andreas Landwehr 14.24.9 15.22.9

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Wichtige Interessensfelder sind
- Forschungs- und Nachwuchsförderung
- Technikwissenstransfer
- Förderung von Sicherheit und Fortschritt im Bereich der Schlüsseltechnologien Informationstechnik, Energietechnik, Medizintechnik, Mikroelektronik und Nanotechnik sowie Automation
- Normung
- Produktprüfung

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Enerģētika
 • Iekšējais tirgus
 • Informācijas sabiedrība
 • Izglītība
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana
 • Komunikācija
 • Konkurence
 • Patērētāji
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Tirdzniecība
 • Transports
 • Uzņēmumi
 • Vide

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung (CENELEC)
Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS)
Convention of National Associations of Electrical Engineers of Europe (EUREL)
Fédération européenne d'associations nationales d'Ingenieures (FEANI)
Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC)
The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (IEiCE)

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2013 - 12/2013
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. >= 150000  € un < 200000  €
No ES iestādēm saņemtā finansējuma apjoms un avots reģistrācijas n-1 finanšu gadā
Publiskais iepirkums. 0 €
Piešķīrumi: 0 €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.