Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik

Tunnusnumber registris: 1059364571-78
Registreerimise kuupäev: 29.10.08 12:14:32

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 16.10.14 13:17:27
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 16.10.14 13:17:27


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik
Akronüüm: VDE
Õiguslik vorm: e.V.
Veebisait: http://www.vde.com

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Muud sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Dr.-Ing. Hans Heinz Zimmer
Ametikoht: Vorstandsvorsitzender

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Andreas Landwehr
Ametikoht: Repräsentant

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 15 Stresemannallee 
60596 Frankfurt am Main
SAKSAMAA
Telefoninumber: (+49) 69 63080
Faks: (+49) 69 6308 9865
Muud kontaktandmed: Repräsentanz Brüssel
Rue d'Arlon 25
1050 Brüssel
Belgien

Tel. +32 2 234 61 26
brussels@vde.com

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Der VDE ist mit 36.000 persönlichen Mitgliedern und 1.300 Unternehmen einer der großen technisch-wissenschaftlichen Verbände Europas und vereint Wissenschaft, Normung und Produktprüfung unter einem Dach.
Der gemeinnützige Verband repräsentiert Branchen und Berufe der Elektro- und Informationstechnik und bildet eine internationale Experten-Plattform. Sein Spektrum umfasst Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik und die darauf aufbauenden Technologien.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • piirkondlikud
 • riiklikud
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 1
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Andreas Landwehr 24.09.14 22.09.15

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Wichtige Interessensfelder sind
- Forschungs- und Nachwuchsförderung
- Technikwissenstransfer
- Förderung von Sicherheit und Fortschritt im Bereich der Schlüsseltechnologien Informationstechnik, Energietechnik, Medizintechnik, Mikroelektronik und Nanotechnik sowie Automation
- Normung
- Produktprüfung

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Transport
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung (CENELEC)
Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS)
Convention of National Associations of Electrical Engineers of Europe (EUREL)
Fédération européenne d'associations nationales d'Ingenieures (FEANI)
Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC)
The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (IEiCE)

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 150000  € ja < 200000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.