Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Syria Blue Crescent

Tunnusnumber registris: 10412237263-56
Registreerimise kuupäev: 26.11.11 12:26:56

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 25.05.14 14:06:57
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 30.10.13 14:25:56


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Syria Blue Crescent
Akronüüm: SBC
Õiguslik vorm: NGO
Veebisait: http://www.facebook.com/pages/Syria-Blue-Crescent/181980491876373

Jaod

Jagu: III - Valitsusvälised organisatsioonid
Täpsemalt: Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Antoine Sayegh
Ametikoht: director

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Antoine Sayegh
Ametikoht: director ,internist

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 1 jabrhei 
Postkast: -
0096321 Aleppo
SÜÜRIA ARAABIA VABARIIK
Telefoninumber: (+00963) 214657800
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: http://www.facebook.com/pages/Syria-Blue-Crescent/181980491876373

http://www.blue-cross.in/
dr.antoine7sayegh@yahoo.com
antsay@37.com
dr.antsay@gmail.com

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: The Syria Blue Crescent is part of the International Blue Cross & Blue Crescent, and is the national delegation representing Syria on the Global Committee of the International Blue Cross & Blue Crescent, and organises the humanitarian activities of the Syria Blue Crescent chapters in the Middle East Blue Crescent directorate.
Website http://www.blue-cross.in
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 5
Lisateave: the director and the new established team and other under construction to get permission fron the Syrian government

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


The organizational profile for “ Syria Blue Crescent ” has been accepted in DESA's Civil Society database.

http://esango.un.org/civilsociety/showProfileDetail.do?method=showProfileDetails&profileCode=620116

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Haridus
 • Humanitaarabi
 • Infoühiskond
 • Noored
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Rahvatervis
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Välis- ja julgeolekupoliitika
 • Välissuhted

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 5
Liikmesorganisatsioonide arv: 0
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:

Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
The Syria Blue Crescent is part of the International Blue Cross & Blue Crescent, and is the national delegation representing Syria on the Global Committee of the International Blue Cross & Blue Crescent, and organises the humanitarian activities of the Syria Blue Crescent chapters in the Middle East Blue Crescent directorate.
Website http://www.blue-cross.in

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2011 - 11/2011
Üldeelarve: 0
millest avalik rahastamine: 0
- ELi rahastust:
- Hanked: 0
- Toetused: 0
- riiklikust rahastust: 0
- piirkondlikust/kohalikust rahastust: 0
millest muud rahastusallikad: 0
- annetused: 0
- liikmemaksud: 0
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal:
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

not yet

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.

Lisaks teatas organisatsioon, et kohustub järgima järgmist kutse-eetika juhendit:
for humitarian works