Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Wirtschaftskammer Österreich

Id-nummer i registret: 10405322962-08
Registreringsdag: 07/01/2010 14:04:27

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 04/05/2015 11:18:33
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 22/04/2015 10:25:02
Sista dag för nästa uppdatering är den: 22/04/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Wirtschaftskammer Österreich

WKÖ

Körperschaft öffentlichen Rechts

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Bransch- och yrkesorganisationer

    Adressuppgifter

Wiedner Hauptstraße, 63
1045 Wien
ÖSTERRIKE

(+43) 590900

    Juridiskt ansvarig

Anna Maria Hochhauser

Generalsekretärin

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Markus Stock

Leiter EU-Büro der WKÖ

    Mål och uppdrag

Die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) ist die gesetzliche Interessenvertretung des überwiegenden Teils der österreichischen Wirtschaft. Sie vertritt die Interessen von rund 400.000 österreichischen Unternehmen aus allen Sektoren (Industrie, Gewerbe und Handwerk, Handel, Banken und Versicherungen, Verkehr, Tourismus und Freizeitwirtschaft, Information und Consulting). Die WKÖ ist eine als Selbstverwaltungskörper eingerichtete Körperschaft öffentlichen Rechts mit Pflichtmitgliedschaft. Die WKÖ ist Sozialpartner auf nationaler Ebene und über ihren Dachverband UEAPME auch im Europäischen Sozialen Dialog vertreten.

 • Europeiska
 • Globala
 • Nationella
 • regional/lokal nivå

    specifika verksamheter som registret omfattar

Europa 2020, Better Regulation


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Der WKÖ obliegt die Vertretung der gemeinsamen wirtschaftlichen und rechtlichen Interessen ihrer Mitglieder. Gemäß § 31(3)Z 2 WKG hat sie diese Interessen in und gegenüber der Europäischen Union zu vertreten. Sie ist daher in allen Angelegenheiten aktiv, die von Relevanz für die österreichische Wirtschaft sind.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

100%: 13  

13

13

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Allmänna och institutionella frågor
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Budget
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Idrott
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Kultur
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Tullar
 • Ungdom
 • Utbildning
 • Utrikes- och säkerhetspolitik
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling
 • Utvidgning

    Medlemskap

Die WKÖ ist Mitglied bei folgenden europäischen Wirtschaftsdachverbänden:
- EUROCHAMBRES
- EuroCommerce
- UEAPME

    Ekonomiska uppgifter

01/2012  -  12/2012

>= 900 000 € och < 999 999 €

0 €

0

861 842 €

: ERASMUS for Young Entrepreneurs, EUREM, EEN

Die Finanzierung erfolgt durch Umlagen. Diese sind von den Mitgliedern nach Maßgabe des Wirtschaftskammergesetzes 1998 (WKG) zu entrichten.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.