Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Wirtschaftskammer Österreich

Inschrijvingsnummer in het register 10405322962-08
Inschrijvingsdatum: 7-1-10 14:04:27

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 8-1-14 9:00:47
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 8-1-14 9:00:47


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Wirtschaftskammer Österreich
Acroniem: WKÖ
Rechtsvorm: Körperschaft öffentlichen Rechts
Website: http://wko.at

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Bedrijfs-, branche- & beroepsverenigingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mevrouw  Anna Maria Hochhauser
Functie: Generalsekretärin

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Markus Stock
Functie: Leiter EU-Büro der WKÖ

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Wiedner Hauptstraße  63
1045 Wien
OOSTENRIJK
Telefoon: (+43) 590900
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens: EU-Büro der Wirtschaftskammer Österreich
Ständige Vertretung Österreichs bei der EU
Avenue de Cortenbergh 30
1040 Brüssel
Belgien
Tel.: +32 2 286 58 80
Fax: +32 2 286 58 99
E-Mail: eu@eu.austria.be
Website: http://wko.at/eu

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: Die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) ist die gesetzliche Interessenvertretung des überwiegenden Teils der österreichischen Wirtschaft. Sie vertritt die Interessen von rund 400.000 österreichischen Unternehmen aus allen Sektoren (Industrie, Gewerbe und Handwerk, Handel, Banken und Versicherungen, Verkehr, Tourismus und Freizeitwirtschaft, Information und Consulting). Die WKÖ ist eine als Selbstverwaltungskörper eingerichtete Körperschaft öffentlichen Rechts mit Pflichtmitgliedschaft. Die WKÖ ist Sozialpartner auf nationaler Ebene und über ihren Dachverband UEAPME auch im Europäischen Sozialen Dialog vertreten.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • subnationaal
 • nationaal
 • Europees
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 13
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Der WKÖ obliegt die Vertretung der gemeinsamen wirtschaftlichen und rechtlichen Interessen ihrer Mitglieder. Gemäß § 31(3)Z 2 WKG hat sie diese Interessen in und gegenüber der Europäischen Union zu vertreten. Sie ist daher in allen Angelegenheiten aktiv, die von Relevanz für die österreichische Wirtschaft sind.

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Algemene en bestuurszaken
 • Audiovisuele sector en media
 • Begroting
 • Belastingen
 • Binnenlandse zaken
 • Buitenlandse betrekkingen
 • Buitenlands en veiligheidsbeleid
 • Concurrentie
 • Consumentenzaken
 • Cultuur
 • Douane
 • Economische en financiële zaken
 • Energie
 • Handel
 • Informatiemaatschappij
 • Interne markt
 • Jeugd
 • Justitie en grondrechten
 • Landbouw en plattelandsontwikkeling
 • Milieu
 • Ondernemingen
 • Onderwijs
 • Onderzoek en technologie
 • Ontwikkeling
 • Regionaal beleid
 • Sport
 • Trans-Europese netwerken
 • Uitbreiding van de EU
 • Veiligheid van de voedselvoorziening
 • Vervoer
 • Volksgezondheid
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
Die WKÖ ist Mitglied bei folgenden europäischen Wirtschaftsdachverbänden:
- EUROCHAMBRES
- EuroCommerce
- UEAPME

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2012 - 12/2012
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: >= 900000  € en < 1000000  €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 861.842 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:

Die Finanzierung erfolgt durch Umlagen. Diese sind von den Mitgliedern nach Maßgabe des Wirtschaftskammergesetzes 1998 (WKG) zu entrichten.

Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.