Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Wirtschaftskammer Österreich

Identifikavimo numeris Registre: 10405322962-08
Registracijos data: 07/01/2010 14:04:27

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 04/05/2015 11:18:33
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 22/04/2015 10:25:02
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 22/04/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Wirtschaftskammer Österreich

WKÖ

Körperschaft öffentlichen Rechts

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Prekybos ir verslo asociacijos

    Kontaktinė informacija

Wiedner Hauptstraße, 63
1045 Wien
AUSTRIJA

(+43) 590900

    Teisiškai atsakingas asmuo

Anna Maria Hochhauser

Generalsekretärin

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Markus Stock

Leiter EU-Büro der WKÖ

    Tikslai ir uždaviniai

Die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) ist die gesetzliche Interessenvertretung des überwiegenden Teils der österreichischen Wirtschaft. Sie vertritt die Interessen von rund 400.000 österreichischen Unternehmen aus allen Sektoren (Industrie, Gewerbe und Handwerk, Handel, Banken und Versicherungen, Verkehr, Tourismus und Freizeitwirtschaft, Information und Consulting). Die WKÖ ist eine als Selbstverwaltungskörper eingerichtete Körperschaft öffentlichen Rechts mit Pflichtmitgliedschaft. Die WKÖ ist Sozialpartner auf nationaler Ebene und über ihren Dachverband UEAPME auch im Europäischen Sozialen Dialog vertreten.

 • Europos
 • pasaulinio
 • valstybės
 • regioninio / vietos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Europa 2020, Better Regulation


 

Non

Non

Non

Non

Non

Der WKÖ obliegt die Vertretung der gemeinsamen wirtschaftlichen und rechtlichen Interessen ihrer Mitglieder. Gemäß § 31(3)Z 2 WKG hat sie diese Interessen in und gegenüber der Europäischen Union zu vertreten. Sie ist daher in allen Angelegenheiten aktiv, die von Relevanz für die österreichische Wirtschaft sind.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 13  

13

13

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Biudžetas
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • ES plėtra
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Išorės santykiai
 • Jaunimas
 • Konkurencija
 • Kultūra
 • Maisto sauga
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Sportas
 • Švietimas
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Užsienio politika ir saugumas
 • Vartotojai
 • Vidaus reikalų
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata
 • Vystymasis
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

Die WKÖ ist Mitglied bei folgenden europäischen Wirtschaftsdachverbänden:
- EUROCHAMBRES
- EuroCommerce
- UEAPME

    Finansiniai duomenys

01/2012  -  12/2012

>= 900 000 € ir < 999 999 €

0 €

0

861 842 €

: ERASMUS for Young Entrepreneurs, EUREM, EEN

Die Finanzierung erfolgt durch Umlagen. Diese sind von den Mitgliedern nach Maßgabe des Wirtschaftskammergesetzes 1998 (WKG) zu entrichten.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.