Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Wirtschaftskammer Österreich

Identifikavimo numeris Registre: 10405322962-08
Registracijos data: 10.1.7 14.04.27

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.12.22 10.00.29
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.12.22 10.00.29


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Wirtschaftskammer Österreich
Akronimas: WKÖ
Teisinis statusas: Körperschaft öffentlichen Rechts
Svetainė: http://wko.at

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Anna Maria Hochhauser
Pareigos: Generalsekretärin

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Markus Stock
Pareigos: Leiter EU-Büro der WKÖ

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Wiedner Hauptstraße  63
1045 Wien
AUSTRIJA
Telefono numeris: (+43) 590900
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija: EU-Büro der Wirtschaftskammer Österreich
Ständige Vertretung Österreichs bei der EU
Avenue de Cortenbergh 30
1040 Brüssel
Belgien
Tel.: +32 2 286 58 80
Fax: +32 2 286 58 99
E-Mail: eu@eu.austria.be
Website: http://wko.at/eu

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) ist die gesetzliche Interessenvertretung des überwiegenden Teils der österreichischen Wirtschaft. Sie vertritt die Interessen von rund 400.000 österreichischen Unternehmen aus allen Sektoren (Industrie, Gewerbe und Handwerk, Handel, Banken und Versicherungen, Verkehr, Tourismus und Freizeitwirtschaft, Information und Consulting). Die WKÖ ist eine als Selbstverwaltungskörper eingerichtete Körperschaft öffentlichen Rechts mit Pflichtmitgliedschaft. Die WKÖ ist Sozialpartner auf nationaler Ebene und über ihren Dachverband UEAPME auch im Europäischen Sozialen Dialog vertreten.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • regionų
 • valstybės
 • Europos
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 13
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Der WKÖ obliegt die Vertretung der gemeinsamen wirtschaftlichen und rechtlichen Interessen ihrer Mitglieder. Gemäß § 31(3)Z 2 WKG hat sie diese Interessen in und gegenüber der Europäischen Union zu vertreten. Sie ist daher in allen Angelegenheiten aktiv, die von Relevanz für die österreichische Wirtschaft sind.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Biudžetas
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • ES plėtra
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Išorės santykiai
 • Jaunimas
 • Konkurencija
 • Kultūra
 • Maisto sauga
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Sportas
 • Švietimas
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Užsienio politika ir saugumas
 • Vartotojai
 • Vidaus reikalų
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata
 • Vystymasis
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
Die WKÖ ist Mitglied bei folgenden europäischen Wirtschaftsdachverbänden:
- EUROCHAMBRES
- EuroCommerce
- UEAPME

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2012 - 12/2012
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 900000  € ir < 1000000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 861 842 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:

Die Finanzierung erfolgt durch Umlagen. Diese sind von den Mitgliedern nach Maßgabe des Wirtschaftskammergesetzes 1998 (WKG) zu entrichten.

Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.