Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

ExperConsult Wirtschaftsförderung & Investitionen

Identifikačné číslo v Registri: 10379683530-83
Dátum registrácie: 02/05/2010 17:30:15

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 11/04/2014 10:12:24
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 11/04/2014 10:12:24

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

ExperConsult Wirtschaftsförderung & Investitionen

EC

GmbH & Co. KG

    Oddiel registrácie

I. – Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti

Profesionálne konzultantské spoločnosti

    Kontaktné údaje

Martin-Schmeißer-Weg, 12
44227 Dortmund
NEMECKO

(+49) 23175443232

(+49) 2317544327

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Jörg Lennardt

Geschäftsführer

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Jörg Lennardt

Geschäftsführer

    Ciele a poslanie

Beratung von Kommunen, Bundesländern und Bundesstaaten in der Wirtschaftsförderung und Regioanl- Standortentwicklung, Politikberatung

 • európskej
 • svetovej
 • celoštátnej
 • regionálnej/miestnej

    Činnosti

keine

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Energetika
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Kultúra
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Výskum a technológie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

Bundesverband Deutscher Unternehmensberater
ADT
Europäischer Wirtschafts undSozialausschuss CCMI

    Finančné údaje

01/2011  -  12/2011

>= 900 000  € a < 1 000 000  €

 • Energieagentur NRW

0 €

0 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.