Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

ExperConsult Wirtschaftsförderung & Investitionen

Identifikačné číslo v Registri: 10379683530-83
Dátum registrácie: 2.5.2010 17:30:15

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 11.4.2014 10:12:24
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 11.4.2014 10:12:24


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: ExperConsult Wirtschaftsförderung & Investitionen
Skratka: EC
Právna forma: GmbH & Co. KG
Internetová stránka: http://www.experconsult.de

Oddiely

Oddiel: I. – Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti
Podrobnejšie informácie: Profesionálne konzultantské spoločnosti

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Jörg Lennardt
Funkcia: Geschäftsführer

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Jörg Lennardt
Funkcia: Geschäftsführer

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Martin-Schmeißer-Weg  12
44227 Dortmund
NEMECKO
Telefónne číslo: (+49) 23175443232
Fax: (+49) 2317544327
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Beratung von Kommunen, Bundesländern und Bundesstaaten in der Wirtschaftsförderung und Regioanl- Standortentwicklung, Politikberatung
Organizácia zastupuje záujmové skupiny na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 2
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


keine

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Energetika
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Kultúra
 • Podniky
 • Regionálna politika
 • Výskum a technológie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Bundesverband Deutscher Unternehmensberater
ADT
Europäischer Wirtschafts undSozialausschuss CCMI

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2011 - 12/2011
Obrat organizácie v súvislosti so zastupovaním záujmov svojich klientov v európskych inštitúciách.
>= 900000  € a < 1000000  €

Klienti, pri ktorých obrat dosiahol aspoň 50000 € eur a menej ako 100000 € eur.
 • Energieagentur NRW

Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.