Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

EHRENBERG Kommunikation GmbH

Tunnusnumber registris: 10342022616-20
Registreerimise kuupäev: 13/11/2009 09:43:11

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 09/12/2015 10:07:53
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 24/11/2015 12:13:38
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 24/11/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

EHRENBERG Kommunikation GmbH

EHRENBERG Kommunikation GmbH

    Jagu registris

I - Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid

Konsultatsioonifirmad

    Kontaktandmed

Lotharstrasse, 8
22041 Hamburg
SAKSAMAA

(+49)4068916270

    Juriidiliselt vastutav isik

Magnus Ehrenberg

Geschäftsführender Gesellschafter

    ELi asjade eest vastutav isik

Niclas Herbst

Senior Consultant

    Eesmärgid ja ülesanded

Advocacy of clients in matters of economic, transport, maritime and tourism policies

 • üleeuroopalised
 • riiklikud
 • piirkondlik/kohalik

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

- Market access to port services and financial transparency of ports
- Monitoring, reporting and verification of carbon dioxide emissions from maritime transport
- Resource efficiency: moving towards a circular economy

- Regular personal meetings with MEPs


 

Ei

- Monitoring online and via contacts to EP stakeholders

Ei

Ei

Ei

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 3  

3

3

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
John Gustaf Magnus EHRENBERG 25/11/2015 09/11/2016

    Huvivaldkonnad

 • Energeetika
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Regionaalpoliitika
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Transport
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

    Liikmed ja liikmesus

    Finantsandmed

03/2013  -  03/2014

>= 10 000 € ja < 24 999 €

120 000 €

 • Hafen-Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH
 • Scandlines Danmark A/S

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.