Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

EHRENBERG Kommunikation GmbH

Tunnusnumber registris: 10342022616-20
Registreerimise kuupäev: 13.11.09 9:43:11

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 17.10.13 8:09:17
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 17.10.13 8:09:17


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: EHRENBERG Kommunikation GmbH
Akronüüm:
Õiguslik vorm: EHRENBERG Kommunikation GmbH
Veebisait: http://www.ehrenberg-kommunikation.com

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äriühingud ja kontsernid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Magnus Ehrenberg
Ametikoht: Geschäftsführender Gesellschafter

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Tim  Kötting
Ametikoht: PA-Koordinator

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 8 Lotharstrasse 
22041 Hamburg
SAKSAMAA
Telefoninumber: (+49) 4068916270
Faks: (+49) 40689162720
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Die Interessen unserer Kunden in punkto Verkehrsfragen wahrzunehmen und zu vertreten.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 2
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
John Gustaf Magnus Ehrenberg 26.09.14 24.09.15

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Europäische Verkehrspolitik, Europäische Umweltpolitik, Richtlinie über den Schwefelgehalt in Schiffstreibstoffen, Revision der transeuropäische Verkehrsnetze, Überarbeitung der Strukturfonds

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Energeetika
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Regionaalpoliitika
 • Transport
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 03/2012 - 03/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 1 €
Toetused: 1 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.