Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

EHRENBERG Kommunikation GmbH

Identifikační číslo v rejstříku: 10342022616-20
Datum registrace: 13/11/2009 09:43:11

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 06/02/2015 11:54:59
Datum poslední roční aktualizace je: 06/02/2015 11:54:59
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 06/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

EHRENBERG Kommunikation GmbH

EHRENBERG Kommunikation GmbH

    Oddíl Registrace

I - Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně výdělečně činní poradci

odborné poradenské společnosti

    Kontaktní údaje

Lotharstrasse, 8
22041 Hamburg
NĚMECKO

(+49) 4068916270

    Osoba s právní odpovědností

pan  Magnus Ehrenberg

Geschäftsführender Gesellschafter

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Tim  Kötting

PA-Koordinator

    Cíle a úkoly

Die Interessen unserer Kunden in punkto Verkehrs- und Tourismusfragen wahrzunehmen und zu vertreten.

evropské

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Alle Initiativen und Strategien, die in den Bereichen Verkehr und Tourismus fallen.


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Europäische Verkehrspolitik, Europäische Umweltpolitik, Richtlinie über den Schwefelgehalt in Schiffstreibstoffen, Revision der transeuropäische Verkehrsnetze, Überarbeitung der Strukturfonds

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

50%: 3  

3

1,5

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
John Gustaf Magnus Ehrenberg 26/09/2014 24/09/2015

    Oblasti zájmu

  • Činnosti v oblasti klimatu
  • Doprava
  • Energetika
  • Hospodářská soutěž
  • Regionální politika
  • Transevropské sítě
  • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

    Finanční údaje

03/2013  -  03/2014

< 9 999  

< 99 999 €

  • Scandlines AS
  • Hafen- Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

Ehrenberg Kommunikation has not received any funding from EU institutions ever.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.