Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

EHRENBERG Kommunikation GmbH

Идентификационен номер в Регистъра: 10342022616-20
Дата на регистрация: 13/11/2009 09:43:11

Информацията за този субект е била последно изменена на: 06/02/2015 11:54:59
Последната годишна актуализация е извършена на: 06/02/2015 11:54:59
Следваща актуализация най-късно до: 06/02/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

EHRENBERG Kommunikation GmbH

EHRENBERG Kommunikation GmbH

    Раздел на регистрация

I - Професионални консултанти / правни кантори / самостоятелно заети консултанти

Професионални консултанти

    Координати за връзка

Lotharstrasse, 8
22041 Hamburg
ГЕРМАНИЯ

(+49) 4068916270

    Правно отговорно лице

Господин  Magnus Ehrenberg

Geschäftsführender Gesellschafter

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Tim  Kötting

PA-Koordinator

    Цели и задачи

Die Interessen unserer Kunden in punkto Verkehrs- und Tourismusfragen wahrzunehmen und zu vertreten.

европейско равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Alle Initiativen und Strategien, die in den Bereichen Verkehr und Tourismus fallen.


 

Не

Не

Не

Не

Не

Europäische Verkehrspolitik, Europäische Umweltpolitik, Richtlinie über den Schwefelgehalt in Schiffstreibstoffen, Revision der transeuropäische Verkehrsnetze, Überarbeitung der Strukturfonds

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

50%: 3  

3

1,5

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
John Gustaf Magnus Ehrenberg 26/09/2014 24/09/2015

    Области на интерес

  • Действия в областта на климата
  • Енергетика
  • Конкуренция
  • Околна среда
  • Регионална политика
  • Трансевропейски мрежи
  • Транспорт

    Членство

    Финансови данни

03/2013  -  03/2014

< 9 999  

< 99 999 €

  • Scandlines
  • Hafen- Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

Ehrenberg Kommunikation has not received any funding from EU institutions ever.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.