Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

FAMAB e.V.

Tunnusnumber registris: 10294825951-14
Registreerimise kuupäev: 30.05.11 23:51:59

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 30.05.14 17:36:01
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 30.05.14 17:36:01


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: FAMAB e.V.
Akronüüm:
Õiguslik vorm: eingetragener Verein
Veebisait: http://www.famab.de/famab/home.html

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Jan Kalbfleisch
Ametikoht: Geschäftsführer

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Jan Kalbfleisch
Ametikoht: Geschäftsführer

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 26 Berliner Str. 
33378 Rheda-Wiedenbrück
SAKSAMAA
Telefoninumber: (+49) 5242 94540
Faks: (+49) 5242 945410
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Der FAMAB Verband Direkte Wirtschaftskommunikation e. V. ist ein Zusammenschluss von diversen Unternehmen aus den Bereichen der dreidimensionalen Kommunikation (Messebau und Messeauftritte, Design und Architektur), Lifemarketing (Eventagenturen), Eventcatering und anderen Partnern des FAMAB (technische Dienstleister, Systemanbieter etc.). Der FAMAB bietet diesen unterschiedlichen Unternehmen eine organisatorische Einheit und eine gemeinsame Plattform in eigens hierfür einge-richteten Foren.
Als Wirtschaftsverband setzen wir uns auf diversen Gebieten für die Interessen unserer Mitglieder ein.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • piirkondlikud
 • riiklikud
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 2
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Engagement im Rahmen der Umsatzsteuer Ausland.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Ettevõtlus
 • Kaubandus
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Toiduohutus
 • Toll
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
FAMAB ist Mitglied im AUMA e.V. als Dachverband in Deutschland und international im IFES, Brüssel und UFI, Paris organisiert.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: 7 500 €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.