Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Neste Oil Oyj

Tunnistenumero rekisterissä: 10257354120-19
Rekisteröintipäivä: 6.9.2010 10:25:16

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 1.9.2014 9:22:05
Edellinen vuotuinen päivitys: 1.9.2014 9:22:05


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Neste Oil Oyj
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: Listed company
Internet-osoite: http://www.nesteoil.com

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Yritykset ja ryhmät

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Matti Lievonen
Tehtävä organisaatiossa: President & CEO

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Ilmari Lastikka
Tehtävä organisaatiossa: Head of EU Affairs

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Keilaranta  21
Postilokero: 95
000095 NESTE OIL
SUOMI
Puhelinnumero: (+358) 10 458 11
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: To participate and contribute to discussions about energy, climate, fuels, alternative fuels, biofuels and biomass sustainability.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 3
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Ilmari Lastikka 4.9.2014 1.9.2015

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Renewable energy sources directive
Fuel quality directive
Discussions on indirect land use change effects of biofeedstock
EU energy and climate targets 2030
Directive on the deployment of alternative fuels infrastructure

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Energia
 • Liikenne
 • Sisämarkkinat
 • Tulli
 • Verotus
 • Ympäristö

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Alliance of Syntetic and Parafinic Fuels Europe(ASFE), FuelsEurope, European Biofuels Board (EBB),European Energy Forum(EEF)

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 200000  € - < 250000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.