Navigointipolku

Lisätyökalut    Rekisteröityneen profiili

Neste

Tunnistenumero rekisterissä: 10257354120-19
Rekisteröintipäivä: 06/09/2010 10:25:16

Tietoja päivitetty viimeksi: 22/09/2015 11:00:33
Edellinen vuotuinen päivitys: 22/09/2015 11:00:33
Päivitettävä viimeistään: 22/09/2016

    Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Neste

Listed company

    Ryhmä rekisterissä

II - Yritysten omat edunvalvontayksiköt sekä ammatilliset, talous- ja elinkeinoyhdistykset

Yritykset ja ryhmät

    Yhteystiedot

Keilaranta, 21
Postilokero: 95
000095 NESTE OIL
SUOMI

(+358) 10 458 11

Rond Point Schuman 6 Box 5
1040 Brussels
BELGIA

(+32) 473960094

    Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Matti Lievonen

President & CEO

    EU-suhteista vastaava henkilö

Ilmari Lastikka

Head of EU Affairs

    Tavoitteet ja tehtävät

To participate and contribute to discussions about energy, climate, transportation sector, fuels, alternative fuels, biofuels and biomass sustainability.

 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

    A. Rekisterin kattamat toiminnot

Renewable Energy Directive, Fuel quality Directive, ETS, Deployment of Alternative Fuels Infrastructure


 

En

En

En

En

European Energy Forum

Renewable energy sources directive
Fuel quality directive
Discussions on indirect land use change effects of biofeedstock
EU energy and climate targets 2030
Directive on the deployment of alternative fuels infrastructure

    Edellisessä kohdassa mainittuihin toimintoihin osallistuvien henkilöiden määrä

100%: 2   75%: 1   50%: 1  

4

3,2

    Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

    Intressialueet

 • Aluepolitiikka
 • Energia
 • Ilmastotoimet
 • Kauppapolitiikka
 • Kehitysyhteistyö
 • Liikenne
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Sisämarkkinat
 • Tulli
 • Tutkimus ja teknologia
 • Verotus
 • Ympäristö

    Jäsenet ja jäsenyydet

Alliance of Syntetic and Parafinic Fuels Europe(ASFE), FuelsEurope, European Biofuels Board (EBB),European Energy Forum(EEF)

    Rahoitustiedot

01/2014  -  12/2014

>= 200 000 € - < 299 999 €

Organisaatio ei saanut rahoitusta EU:n toimielimiltä viimeisimmän päättyneen tilikauden aikana.

    Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.