Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Neste Oil Oyj

Tunnistenumero rekisterissä: 10257354120-19
Rekisteröintipäivä: 6.9.2010 10:25:16

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 26.8.2013 11:00:27
Edellinen vuotuinen päivitys: 26.8.2013 11:00:27


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Neste Oil Oyj
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: Listed company
Internet-osoite: http://www.nesteoil.com

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Yritykset ja ryhmät

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Matti Lievonen
Tehtävä organisaatiossa: President & CEO

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Ilmari Lastikka
Tehtävä organisaatiossa: Head of EU Affairs

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Keilaranta  21
Postilokero: 95
000095 NESTE OIL
SUOMI
Puhelinnumero: (+358) 10 458 11
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: To participate and contribute in discussions about energy, fuels, biofuels and fuel & feedstock sustainability.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 5
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Ilmari Lastikka 3.9.2013 30.8.2014

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Renewable energy sources directive
Fuel quality directive
Discussions on indirect land use change effects of biofeedstock

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Energia
 • Liikenne
 • Sisämarkkinat
 • Tulli
 • Verotus
 • Ympäristö

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
ASFE, Europia, Concawe, European Biofuels Board

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2011 - 12/2011
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 150000  € - < 200000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.