Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Verband der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten

Identifikační číslo v rejstříku: 10256986723-88
Datum registrace: 19.9.11 11:49:00

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 9.9.14 9:24:09
Datum poslední roční aktualizace je 9.9.14 9:24:09


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Verband der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten
Zkratka: VATM
Právní forma e.V.
Internetové stránky: http://www.vatm.de

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Jürgen Grützner
Funkce: Geschäftsführer

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Michael  Hattermann
Funkce: Leiter des Europabüros

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Frankenwerft  35
50667 Köln
NĚMECKO
Telefon: (+49) 2213767731
Číslo faxu: (+49) 2213767726
Další kontaktní údaje: Im VATM haben sich ca. 120 der im deutschen Markt operativ tätigen Telekommunikations- und Dienstleistungsunternehmen zusammengeschlossen. Alle stehen im Wettbewerb zum Ex-Monopolisten Telekom Deutschland. Der VATM verfolgt das Ziel, Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, die allen Unternehmen im TK-Markt eine faire Chance, Planungs- und Investitionssicherheit bieten. Eine wesentliche Funktion des
VATM ist die Darstellung der gemeinsamen Interessen seiner Mitgliedsunternehmen gegenüber der Öffentlichkeit.

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Der VATM repräsentiert den Wettbewerb auf dem deutschen Telekommunikationsmarkt

Der Verband arbeitet für die Schaffung fairer und chancengleicher Rahmenbedingungen für die privaten TK-Unternehmen

Der VATM verfolgt das Ziel, Wettbewerbsbedingungen zu schaffen, die allen Unternehmen im TK-Markt eine faire Chance, Planungs- und Investitionssicherheit bieten und für den Ver-braucher zu größerer Anbieterauswahl und günstigeren Preisen führt. Eine wesentliche Funktion des VATM ist die Darstellung der gemeinsamen Interessen seiner Mitgliedsunter-nehmen gegenüber der Öffentlichkeit. Forderungen an Politik und Regulierung sowie die In-terpretation und Kommentierung marktrelevanter Entscheidungen finden ihren Niederschlag in regelmäßigen Presseinformationen und -gesprächen. Marktanalysen zur Telekommunika-tion sowie diverse Studien zu speziellen Problemkreisen stärken zusätzlich das Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit für die Situation der Wettbewerbsunternehmen. Die meisten der in nationales Recht umzusetzenden Gesetze haben zwischenzeitlich ihren Ursprung in der EU. Nahezu alle Gesetzesvorhaben werden von den Abgeordneten des Europäischen Parlaments in den Ausschüssen beraten und im Plenum verabschiedet. Telekommunikation, also gesellschaftsrelevante Bereiche wie Netzausbau, Breitband, Roaming, Datenschutz, Frequenzpolitik, Netzneutralität etc. betreffen Kernbereiche der Bürger und sind daher von zentraler Bedeu-tung für Wachstum und Beschäftigung.

Das Büro in Brüssel pflegt hierzu die notwendigen intensiven Kontakte zu den politischen Entscheidungsträgern auf EU-Ebene.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 1
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Michael HATTERMANN 11.7.14 8.7.15

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


EU-Single Market
EU-Märkteempfehlung
EU-Datenschutz
Verbraucherschutz
Netzneutralität

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Audiovizuální oblast a média
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Ochrana spotřebitele
 • Regionální politika
 • Spravedlnost a základní práva
 • Vnitřní trh

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Mitglied bei ECTA

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: 4 000 €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
Michael Hattermann