Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

FUNDACIÓN ACADEMIA EUROPEA DE YUSTE

Tunnistenumero rekisterissä: 10166722437-81
Rekisteröintipäivä: 2.10.2009 12:55:39

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 5.9.2014 15:50:51
Edellinen vuotuinen päivitys: 5.9.2014 12:15:46


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: FUNDACIÓN ACADEMIA EUROPEA DE YUSTE
Lyhenne: FAEY
Organisaation oikeudellinen muoto: FUNDACIÓN PRIVADA SIN ÁNIMO DE LUCRO
Internet-osoite: http://www.fundacionyuste.es/

Ryhmät

Ryhmä: III - Kansalaisjärjestöt
tarkemmin: Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: José Antonio Monago Terraza
Tehtävä organisaatiossa: Presidente

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: MIGUEL ANGEL MARTIN RAMOS
Tehtävä organisaatiossa: ASESOR

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: REAL MONASTERIO DE YUSTE  S/N
10430 CUACOS DE YUSTE - EXTREMADURA
ESPANJA
Puhelinnumero: (+34) 927014090
Faksinumero: (+34) 927014711
Muita yhteystietoja: DIRECCIÓN EN BRUSELAS

Miguel Angel Martín Ramos
Delegado
Fundación Academia Europea de Yuste
Rue Saint-Quentin n° 5 Bte 12
B-1000 Bruselas
Bélgica

Tlf. +32.(0).2.736.59.50
Fax. +32.(0).2.736.60.10
E-mail: miguel.martin@fundacionyuste.org

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: La Fundación tiene genéricamente por objeto contribuir a la promoción de la integración europea, descubrir y mostrar la obra cultural y social de Europa entre la ciudadanía europea, propiciando el compromiso por el desarrollo de su dimensión social y humana y destacando la aportación de cada uno de los países del Viejo Continente en dicho proceso social, creativo e intelectual.

1.- Promoción de la investigación sobre temas europeos.

2.- Promoción y organización de manifestaciones académicas, culturales y sociales para promover la ciudadanía europea activa y contribuir al mejor conocimiento de Europa(conciertos, cursos, congresos, seminarios, conferencias; publicaciones, exposiciones)

3.- Institución y otorgamiento del ‘Premio Europeo Carlos V’ destinado a premiar a aquellas personas físicas que, con su esfuerzo y dedicación, hayan contribuido al conocimiento general y engrandecimiento de los valores culturales, sociales e históricos de Europa y/o a la unificación de la UE.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • alueellisia
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 4
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
MIGUEL ANGEL MARTIN RAMOS 10.10.2014 8.10.2015

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Seguimiento de Políticas Europeas desde la Oficina de la Fundación en Bruselas. Asistencia a eventos organizados por las instituciones europeas (Infodays, seminarios, congresos, foros...etc). Reuniones con funcionarios europeos para informarse de programas y ayudas europeas. Representación en Redes Europeas relacionadas con la cultura, el multilingüsmo y la política social (igualdad, envejecimiento, discapacidad).

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Humanitaarinen apu
 • Kehitysyhteistyö
 • Koulutus
 • Kulttuuri
 • Laajentuminen
 • Nuoret
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisäasiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Ulkosuhteet
 • Urheilu
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 26
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä: 12
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
 • MINISTERIO DE EXTERIORES DEL GOBIERNO DE ESPAÑA (1 edunvalvojaa)
 • MINISTERIO DE EXTERIORES DEL GOBIERNO DE AUSTRIA (2 edunvalvojaa)
 • MINISTERIO DE EXTERIORES DEL GOBIERNO DE BELGICA (1 edunvalvojaa)
 • MINISTERIO DE CULTURA DEL GOBIERNO DE HOLANDA (1 edunvalvojaa)
 • MINISTERIO DE EXTERIORES DEL GOBIERNO DE LUXEMBURGO (1 edunvalvojaa)
 • MINISTERIO DE EXTERIORES DEL GOBIERNO DE ITALIA (1 edunvalvojaa)
 • MINISTERIO DE EXTERIORES DEL GOBIERNO DE ALEMANIA (1 edunvalvojaa)
 • MINISTERIO DE EXTERIORES DEL GOBIERNO DE PORTUGAL (1 edunvalvojaa)
 • MINISTERIO DE EXTERIORES DE HUNGRÍA (1 edunvalvojaa)
 • GOBIERNO DE EXTREMADURA (14 edunvalvojaa)
 • UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA (1 edunvalvojaa)
 • CAJA DUERO (1 edunvalvojaa)
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • ALANKOMAAT
 • BELGIA
 • ESPANJA
 • ITALIA
 • ITÄVALTA
 • LUXEMBURG
 • PORTUGALI
 • SAKSA
 • UNKARI

Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Miembro de las siguientes redes:

- Centro Europeo de Fundaciones (EFC)

- Foro Europeo de la Discapacidad (con el que se trabaja en programas de lucha contra la exclusión social de las personas discapacitadas)

- European Policy Center. (EDF)

- Red Europea de Envejecimiento Activo Sen@er (acciones de inclusión de personas mayores)

- Red Extremeña de Información Europea (acciones de información y sensibilización europea en la región de Extremadura)

- Asociación Española de Fundaciones

- Centro Virtual del Conocimiento sobre Europa (CVCE)

- Plataforma Europea de de la Sociedad Civil para la promoción del Acceso a la Cultura-.

- Plataforma Europea de de la Sociedad Civil para la promoción del multilingüismo.

- Grupo de la UE para la promoción de la Ciudadanía Europea Activa.

- Coaliación Europea para la Promoción del Envejecimiento Activo y la Solidaridad entre Generaciones

- Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Kokonaisbudjetti: 842 919
josta julkista rahoitusta: 705 676
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset: 179 886
- kansallisista rahoituslähteistä: 0
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä: 525 790
muista rahoituslähteistä: 137 243
- lahjoitukset ja avustukset:
- jäsenmaksut:
Patrocinios : 112 551
Otros Proyectos : 24 692
Otros Organismos : 0
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.