Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Fundació Maria Ferret

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 10133982065-96
Data Reġistrazzjoni: 27/07/2009 08:01:18

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 30/07/2013 09:15:28
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 30/07/2013 09:15:28


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Fundació Maria Ferret
Akronimu: FMF
Statut legali: Fundación
Websajt: http://www.fundaciomariaferret.org

Taqsimiet

Taqsima: III - Organizzazzjonijiet mhux governattivi
u f'aktar dettall: Organizzazzjonijiet mhux governattivi, pjattaforom u netwerks u għaqdiet simili

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Antoni Pons Abraham
Kariga: Presidente

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Josep Lluís Riera Moll
Kariga: voluntario

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 4 Seminari 
Kaxxa Postali: 07001
Palma 07001
SPANJA
Numru tat-telefon: (+971) 725168
Numru tal-faks: (+971) 724352
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Fundación de caracter privado relacionada con las actividades que desarrollan los jóvenes, sobretodo en la educación en el tiempo libre.
La Fundación financia cada año becas de investigación en el campo juvenil de temas muy variados ( medio ambiente, salut, política juvenil, etc...)
Gestiona diferentes albergues y terrenos de acampada.
Desarrolla un proyecto denominado "Observatorio de las organizaciones de Iniciativa Social" asi como otros proyectos dedicados a la participación juvenil.
Ha realizado actividades con el Programa "Joventud en Acción"
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Nazzjonali

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 20
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Infancia y Juventud

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Agrikoltura u Żvilupp Rurali
 • Ambjent
 • Edukazzjoni
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Kultura
 • Żgħażagħ

Struttura

Numru totali ta’ "persuni fiżiċi" membri: 20
Numru ta’ organizzazzjonijiet membri:
Organizzazzjonijiet membri (Għadd ta’ membri) :
L-entità għandha membri jew hi rrappreżentata fil-pajjiżi segwenti:
 • SPANJA

Informazzjoni Kumplimentari:

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
La Fundación pertenece a la Plataforma de Voluntariado de les Illes Balears, en la actualidad ostenta la presidencia de de dicha plataforma que agrupa a un total de 28 entidades de las islas que promocionan el voluntariado

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2012 - 12/2012
Baġit globali: 73,432
li l-finanzjament pubbliku tiegħu hu :
- minn sors Ewropew:
- Akkwisti:
- Għotjiet:
- minn sors nazzjonali:
- minn sors infranazzjonali:
minn sorsi oħrajn: 73,432
- donazzjonijiet: 6,215
- miżati tal-membri: 969
actividades propias : 66,248
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena:
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

La gestion en custodia del territorio de diferentes de zonas de acampada y refugios, son nuestra mayor fuente de ingresos y gastos.

Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.