Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Fundació Maria Ferret

Tunnistenumero rekisterissä: 10133982065-96
Rekisteröintipäivä: 27.7.2009 8:01:18

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 30.7.2013 9:15:28
Edellinen vuotuinen päivitys: 30.7.2013 9:15:28


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Fundació Maria Ferret
Lyhenne: FMF
Organisaation oikeudellinen muoto: Fundación
Internet-osoite: http://www.fundaciomariaferret.org

Ryhmät

Ryhmä: III - Kansalaisjärjestöt
tarkemmin: Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Antoni Pons Abraham
Tehtävä organisaatiossa: Presidente

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Josep Lluís Riera Moll
Tehtävä organisaatiossa: voluntario

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Seminari  4
Postilokero: 07001
07001 Palma
ESPANJA
Puhelinnumero: (+971) 725168
Faksinumero: (+971) 724352
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Fundación de caracter privado relacionada con las actividades que desarrollan los jóvenes, sobretodo en la educación en el tiempo libre.
La Fundación financia cada año becas de investigación en el campo juvenil de temas muy variados ( medio ambiente, salut, política juvenil, etc...)
Gestiona diferentes albergues y terrenos de acampada.
Desarrolla un proyecto denominado "Observatorio de las organizaciones de Iniciativa Social" asi como otros proyectos dedicados a la participación juvenil.
Ha realizado actividades con el Programa "Joventud en Acción"
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 20
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Infancia y Juventud

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Koulutus
 • Kulttuuri
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Nuoret
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Ympäristö

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 20
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä:
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • ESPANJA

Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
La Fundación pertenece a la Plataforma de Voluntariado de les Illes Balears, en la actualidad ostenta la presidencia de de dicha plataforma que agrupa a un total de 28 entidades de las islas que promocionan el voluntariado

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 12/2012
Kokonaisbudjetti: 73 432
josta julkista rahoitusta:
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset:
- kansallisista rahoituslähteistä:
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä:
muista rahoituslähteistä: 73 432
- lahjoitukset ja avustukset: 6 215
- jäsenmaksut: 969
actividades propias : 66 248
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana:
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

La gestion en custodia del territorio de diferentes de zonas de acampada y refugios, son nuestra mayor fuente de ingresos y gastos.

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.