Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Wildlife Conservation Society

Identifikačné číslo v Registri: 10132247681-61
Dátum registrácie: 11/01/2012 16:09:06

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 06/02/2015 17:51:55
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 06/02/2015 17:51:55
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 06/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Wildlife Conservation Society

WCS

US based charity - branch office in Brussels

    Oddiel registrácie

III - Mimovládne organizácie

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

    Kontaktné údaje

Southern Boulevard, 2300
10460 Bronx, New York
SPOJENÉ ŠTÁTY

(+1 718) 220 5100

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pani  Janice  Weatherley-Singh

Director of European Policy & Government Relations

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Janice  Weatherley-Singh

Director of European Policy & Government Relations

    Ciele a poslanie

The Wildlife Conservation Society, founded in 1895, has the clear mission to save wildlife and wild places across the globe.

Mission Statement: The Wildlife Conservation Society saves wildlife and wild places worldwide. We do so through science, global conservation, education and the management of the world's largest system of urban wildlife parks, led by the flagship Bronx Zoo. Together these activities change attitudes towards nature and help people imagine wildlife and humans living in harmony. WCS is committed to this mission because it is essential to the integrity of life on Earth.

During our 115 years, we have forged the power of our global conservation work and the management of our five parks in New York City to create the world’s most comprehensive conservation organization. We currently manage about 500 conservation projects in more than 60 countries; and educate millions of visitors at our five living institutions in New York City on important issues affecting our planet. Our parks include: the Bronx Zoo, New York Aquarium, Central Park Zoo, Prospect Park Zoo and Queens Zoo.

With a commitment to protect 25 percent of the world’s biodiversity, we address four of the biggest issues facing wildlife and wild places: climate change; natural resource exploitation; the connection between wildlife health and human health; and the sustainable development of human livelihoods. While taking on these issues, we manage more than 200 million acres of protected lands around the world, with more than 200 scientists on staff.

WCS operates country programs throughout four continents—Africa, Asia, Latin America, and North America—to save the last of the wild.

svetovej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

WCS opened an office in Brussels in 2011 to increase its engagement with the European Union and as part of its strategic aim to develop long-term strategic partnerships with relevant organizations, governments, and institutions to help improve our conservation impact.

We are currently engaging with EU policy-makers on a number of policy areas, including:
 
1. Wildlife trafficking and CITES;
2. The integration of biodiversity into development aid policy and programmes;
3. The inclusion of biodiversity objectives into bilateral EU Sustainable Fisheries Partnership Agreements (SFPAs);
4. The overlaps between wildlife health and human health;
5. Combating tropical deforestation.


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

WCS engages with decision-makers in EU institutions and other NGOs in Brussels to support the development and implementation of EU policies that support the protection of wildlife around the world. This has involved engaging in policy debates, conferences and meetings related to wildlife trafficking, development aid spending, wildlife health and fisheries.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 1   50%: 1  

2

1,5

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Janice Weatherley 13/01/2015 09/01/2016
Arnaud Goessens 22/11/2014 20/11/2015

    Oblasti záujmu

 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Rozpočet
 • Rozvoj
 • Rybolov a akvakultúra
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Vonkajšie vzťahy
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

0

 • BELGICKO
 • SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
 • SPOJENÉ ŠTÁTY

WCS is a Member of the International Union for the Conservation of Nature -IUCN.

    Finančné údaje

07/2013  -  06/2014

< 9 999 €

213 834 000 €

61 342 000 €

 €

837 000 €

EU Fund

1 621 000 €

0 €

58 884 000 €

152 492 000 €

62 581 000 €

10 267 000 €

12 778 000 €

66 866 000 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.