Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Wildlife Conservation Society

Identifikačné číslo v Registri: 10132247681-61
Dátum registrácie: 11.1.2012 16:09:06

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 22.12.2014 14:36:18
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 22.12.2014 14:36:18


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Wildlife Conservation Society
Skratka: WCS
Právna forma: US based charity - branch office in Brussels
Internetová stránka: http://www.wcs.org

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pani  Janice  Weatherley-Singh
Funkcia: Director of European Policy & Government Relations

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  Janice  Weatherley-Singh
Funkcia: Director of European Policy & Government Relations

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Southern Boulevard  2300
10460 Bronx, New York
SPOJENÉ ŠTÁTY
Telefónne číslo: (+1 718) 220 5100
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: Brussels office:

Boulevard Louis Schmidt, 64
1040 Brussels
Tel. 02 7393008

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: The Wildlife Conservation Society, founded in 1895, has the clear mission to save wildlife and wild places across the globe. Our story began in the early 1900’s when we successfully helped the American bison recover on the Western Plains. Today, we protect many of the world’s iconic creatures here and abroad, including gorillas in the Congo, tigers in India, wolverines in the Yellowstone Rockies, and ocean giants in our world’s amazing seascapes.
During our 115 years, we have forged the power of our global conservation work and the management of our five parks in New York City to create the world’s most comprehensive conservation organization. We currently manage about 500 conservation projects in more than 60 countries; and educate millions of visitors at our five living institutions in New York City on important issues affecting our planet. Our parks include: the Bronx Zoo, New York Aquarium, Central Park Zoo, Prospect Park Zoo and Queens Zoo.
With a commitment to protect 25 percent of the world’s biodiversity, we address four of the biggest issues facing wildlife and wild places: climate change; natural resource exploitation; the connection between wildlife health and human health; and the sustainable development of human livelihoods. While taking on these issues, we manage more than 200 million acres of protected lands around the world, with more than 200 scientists on staff.
The WCS parks in New York City welcome 4 million visitors each year, and help the city to educate millions of schoolchildren in science and conservation issues.
Our history, dating back to ensuring the survival of the American bison, inspires our work each day. We hope our work in turn inspires millions to take action to protect the natural resources that are so important to all life on our fragile Earth.
Our mission statement
The Wildlife Conservation Society saves wildlife and wild places worldwide. We do so through science, global conservation, education and the management of the world's largest system of urban wildlife parks, led by the flagship Bronx Zoo. Together these activities change attitudes towards nature and help people imagine wildlife and humans living in harmony. WCS is committed to this mission because it is essential to the integrity of life on Earth.

WCS’s staff and Board of Trustees work together as stewards of conservation around the globe and of cultural life in New York.

From field science and conservation policy to non-profit management and park operations, career opportunities at WCS are as diverse as our work. Together, WCS’s nearly 4,000 staff members in New York City and around the world work to change attitudes toward nature and help people imagine wildlife and humans living in harmony.

WCS operates country programs throughout four continents—Africa, Asia, Latin America, and North America—to save the last of the wild. Get the contact information for our country program offices.

WCS offers several programs to support wildlife conservation work across the world, providing graduate education opportunities for future conservationists working in their home countries; offering grants to other nonprofit conservation organizations, state wildlife agencies, and tribal governments; and providing guidance in training and capacity-building to the leaders of tomorrow.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 6
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Janice Weatherley 29.1.2014 27.1.2015
Arnaud Goessens 22.11.2014 20.11.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


WCS engages with decision-makers in EU institutions and other NGOs in Brussels to support the development and implementation of EU policies that support the protection of wildlife around the world. This has involved engaging in policy debates, conferences and meetings related to wildlife trafficking, development aid spending, wildlife health and fisheries.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Rozpočet
 • Rozvoj
 • Rybolov a akvakultúra
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Vonkajšie vzťahy
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 0
Počet členských organizácií: 0
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:

 • SPOJENÉ ŠTÁTY
Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
WCS is a Member of the International Union for the Conservation of Nature -IUCN.

Finančné údaje

Účtovný rok: 07/2011 - 06/2012
Celkový rozpočet: 2 400 000
z toho financovanie z verejných zdrojov: 400 000
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie: 0
- Granty: 0
- zo štátnych zdrojov: 0
- z miestnych a regionálnych zdrojov: 0
USAID : 400 000
z iných zdrojov: 2 000 000
- dary: 2 000 000
- členské:
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.