Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali    Profil tar-reġistrant

VLAHOVIC GROUP LLC

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 10102758435-95
Data Reġistrazzjoni: 27/03/2012 16:05:59

L-informazzjoni dwar din l-entità kienet mibdula l-aħħar fi: 04/02/2015 10:10:05
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet: 04/02/2015 10:10:05
L-aġġornament li jmiss mistenni mhux aktar tard minn : 04/02/2016

    Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

VLAHOVIC GROUP LLC

LLC, Limited Liability Company

    Taqsima ta’ reġistrazzjoni

I - Konsulenti/kumpaniji legali/konsulenti li jaħdmu għal rashom Professjonali

Konsulenti Professjonali

    Dettalji personali

Fabkoviceva, 3
Zagreb 10 000
IL-KROAZJA

(+385) 1 7898 640

    Persuna b'responsabbiltà legali

Sinjur  Natko Vlahovic

Managing Director

    Persuna li tiegħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE

Sinjur  Natko Vlahovic

Managing Director

    Għanijiet u missjonijiet

To monitor and analyse EU policies and decision making.

 • Ewropew
 • Nazzjonali
 • reġjonali/lokali

    Attivitajiet speċifiċi koperti mir-Reġistru

Connecting Europe Facilities
Project of Common Interest
TEN-T Network
Energy Union


 

Le

Le

Le

Le

Le

Enlargement
Industrial Policy
Regional Policy
Competiton
Energy
Market and Trade

    Numru ta' persuni involuti fl-attivitajiet deskritti fil-kaxxa t'hawn fuq

75%: 3  

3

2.2

Our EU team consists of three EU experts.

    Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

    Oqsma ta’ interess

 • Baġit
 • Dwana
 • Enerġija
 • Kompetizzjoni
 • Kummerċ
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Politika reġjonali
 • Riċerka u teknoloġija
 • Sajd u akkwakultura
 • Tassazzjoni
 • Trasport

    Sħubija u affiljazzjoni

    Dejta finanzjarja

01/2014  -  12/2014

< 9,999 €

< 99,999 €

n/a

Ebda finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fl-aħħar sena finanzjarja magħluqa.

    Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.

L-organizzazzjoni ddikjarat ukoll li tintrabat fil-Kodiċi li ġejja wkoll:
No