Cale de navigare

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă
  • Micşorare text
  • Mărire text
  • Contrast puternic
  • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Terra vzw

Numărul de identificare din Registru: 10087148076-03
Data înscrierii: 15.02.2012 00:02:51

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 20.01.2014 11:08:24
Data ultimei actualizări anuale: 20.01.2014 11:08:24


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Terra vzw
Acronim: TERRA
Statut juridic: vereniging zonder winstoogmerk
Site internet: http://www.terravzw.org

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Alte organizaţii similare

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Patrick Verhelle
Funcţie: President

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Patrick Verhelle
Funcţie: President

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Nachtegaalstraat  24
B-2500 Lier
BELGIA
Numărul de telefon: (+32) 475235364
Număr de fax: (+32) 3 4823447
Alte informaţii cu privire la datele de contact: Belgian Herpetological Association. 400 members in Belgium

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Belgische vereniging voor terrariumkunde en herpetologie
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
  • naţional

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 400
Informații complementare: member in BE - NL - DE - FR - US

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


CITES - DIERENWELZIJN

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
  • Mediu
  • Pescuit şi acvacultură

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.