Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Terra vzw

Tunnusnumber registris: 10087148076-03
Registreerimise kuupäev: 15.02.12 0:02:51

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 20.01.14 11:08:24
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 20.01.14 11:08:24


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Terra vzw
Akronüüm: TERRA
Õiguslik vorm: vereniging zonder winstoogmerk
Veebisait: http://www.terravzw.org

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Muud sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Patrick Verhelle
Ametikoht: President

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Patrick Verhelle
Ametikoht: President

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 24 Nachtegaalstraat 
B-2500 Lier
BELGIA
Telefoninumber: (+32) 475235364
Faks: (+32) 3 4823447
Muud kontaktandmed: Belgian Herpetological Association. 400 members in Belgium

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Belgische vereniging voor terrariumkunde en herpetologie
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
  • riiklikud

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 400
Lisateave: member in BE - NL - DE - FR - US

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


CITES - DIERENWELZIJN

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
  • Kalandus ja akvakultuur
  • Keskkond

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.