Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Terra vzw

Tunnusnumber registris: 10087148076-03
Registreerimise kuupäev: 15/02/2012 00:02:51

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 25/03/2015 23:07:46
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 25/03/2015 23:07:46
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 25/03/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Terra vzw

TERRA

vereniging zonder winstoogmerk

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Muud organisatsioonid

    Kontaktandmed

Nachtegaalstraat, 24
B-2500 Lier
BELGIA

(+32)475235364

    Juriidiliselt vastutav isik

Patrick Verhelle

President

    ELi asjade eest vastutav isik

Patrick Verhelle

President

    Eesmärgid ja ülesanded

Belgische vereniging voor terrariumkunde en herpetologie

riiklikud

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

NATUUR en SOORTENBEHOUD
CITES


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

CITES - DIERENWELZIJN

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

25%: 3

3

0,8

member in BE - NL - DE - FR - US

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

  • Kalandus ja akvakultuur
  • Keskkond

    Liikmed ja liikmesus

    Finantsandmed

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.