Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo
  • Zobrazit s maximálním kontrastem
  • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Terra vzw

Identifikační číslo v rejstříku: 10087148076-03
Datum registrace: 15.2.12 0:02:51

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 20.1.14 11:08:24
Datum poslední roční aktualizace je 20.1.14 11:08:24


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Terra vzw
Zkratka: TERRA
Právní forma vereniging zonder winstoogmerk
Internetové stránky: http://www.terravzw.org

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: další podobné organizace

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Patrick Verhelle
Funkce: President

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Patrick Verhelle
Funkce: President

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Nachtegaalstraat  24
B-2500 Lier
BELGIE
Telefon: (+32) 475235364
Číslo faxu: (+32) 3 4823447
Další kontaktní údaje: Belgian Herpetological Association. 400 members in Belgium

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Belgische vereniging voor terrariumkunde en herpetologie
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
  • celostátní

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 400
Doplňující informace: member in BE - NL - DE - FR - US

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


CITES - DIERENWELZIJN

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
  • Rybolov a akvakultura
  • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.