Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Terra vzw

Identifikační číslo v rejstříku: 10087148076-03
Datum registrace: 15/02/2012 00:02:51

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 25/03/2015 23:07:46
Datum poslední roční aktualizace je: 25/03/2015 23:07:46
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 25/03/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Terra vzw

TERRA

vereniging zonder winstoogmerk

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

ostatní organizace

    Kontaktní údaje

Nachtegaalstraat, 24
B-2500 Lier
BELGIE

(+32) 475235364

    Osoba s právní odpovědností

pan  Patrick Verhelle

President

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Patrick Verhelle

President

    Cíle a úkoly

Belgische vereniging voor terrariumkunde en herpetologie

celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

NATUUR en SOORTENBEHOUD
CITES


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

CITES - DIERENWELZIJN

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 3

3

0,8

member in BE - NL - DE - FR - US

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Rybolov a akvakultura
  • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999  

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.