Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome

Id-nummer i registret: 10029895396-05
Registreringsdag: 28/02/2011 14:03:11

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 06/02/2015 10:57:46
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 06/02/2015 10:57:46
Sista dag för nästa uppdatering är den: 06/02/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome

LOSP

Biedrība

    Val av sektion

III - Icke-statliga organisationer

Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

    Adressuppgifter

Republikas laukums, 2
Box: LOSP
LV- 1010 Rīga
LETTLAND

(+371) 26311133

    Juridiskt ansvarig

Edgars Treibergs

valdes priekšsēdētājs

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Garkalne Krista

PR

    Mål och uppdrag

Biedrības mērķi ir:
* lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivjsaimniecības un lauku attīstības daudznozaru un nozaru nevalstisko organizāciju iesaistīšana lauksaimniecības un lauku attīstības politikas veidošanā un īstenošanā;
* konkurētspējīgas lauksaimniecības produkcijas ražošanas, pārstrādes, kooperācijas un eksporta veicināšana.
* alternatīvu nodarbošanās veidu attīstības laukos veicināšana.

Biedrības uzdevumi ir:

* Izstrādāt un pārstāvēt biedrības biedru viedokli lauksaimniecības un lauku attīstības politikas jautājumos.
* nodrošināt atklātību lauksaimniecības nozares un lauku attīstības būtiskāko problēmu risināšanā;
* pārstāvēt lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivjsaimniecības produkcijas ražotāju, pārstrādātāju un lauku uzņēmēju intereses sarunās ar Zemkopības ministriju un citām valsts pārvaldes institūcijām, starptautiskajām institūcijām un organizācijām;
* nodrošināt informatīvo saikni: ražotājs - Zemkopības ministrija - ražotājs.

Nationella

    specifika verksamheter som registret omfattar

Bioloģiskās lauksaimniecības regula, Sezonas strādnieku direktīva


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

* pārstāvēt biedrības biedru viedokli lauksaimniecības un lauku attīstības politikas jautājumos

* nodrošināt atklātību lauksaimniecības nozares un lauku attīstības būtiskāko problēmu risināšanā

* pārstāvēt lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivjsaimniecības produkcijas ražotāju, pārstrādātāju un lauku uzņēmēju intereses sarunās ar Zemkopības ministriju un citām valsts pārvaldes institūcijām, starptautiskajām institūcijām un organizācijām

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

25%: 2

2

0,5

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Energi
  • Inre marknaden
  • Jordbruk och landsbygdsutveckling
  • Livsmedelssäkerhet
  • Skattepolitik

    Medlemskap

0

Biedrība Lauksaimniecības Statūtsabiedrību asociācija(61),
Biedrība "Latvijas Jauno Zemnieku klubs"(90),
Latvijas Lauku atbalsta asociācija(10),
Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija(650),
Latvijas Labības pārstrādātāju asociācija(9),
Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība(31),
Latvijas Sēklaudzētāju asociācija(59),
Linu asociācija(24),
Biedrība „Kartupeļu audzētāji”(10),
Latvijas Biodegvielu un bioenerģijas asociācija(18),
Latvijas Piensaimnieku Centrālā Savienība(17),
Latvijas Piena ražotāju asociācija(85),
Siera klubs(50),
Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija(91),
SIA "Latvijas Šķirnes Dzīvnieku Audzētāju Savienība"(154),
Latvijas Gaļas liellopu audzētāju asociācija(177),
Latvijas Gaļas ražotāju un pārstrādātāju asociācija(16),
Latvijas Cūku audzētāju asociācija(63),
Latvijas Aitu audzētāju asociācija(150),
Latvijas Sīkdzīvnieku audzētāju biedrība “Trusis un citi”(51),
Latvijas Olu ražotāju asociācija(5),
Latvijas Šķirnes Trušu audzētāju asociācija(35),
Latvijas Veterinārārstu biedrība(985),
Latvijas Augļkopju asociācija(400),
Latvijas Dārznieks(120),
Stādu audzētāju biedrība(60),
Latvijas Dārzu biedrība(17),
Savvaļas Dzīvnieku audzētāju asociācija(40),
SIA „Latvijas Zvērkopju asociācija”(10),
Latvijas Zirgaudzētāju biedrība(230),
Latvijas Šķirnes zirgu audzētāju asociācija(265),
Latvijas vēžu un zivju audzētāju asociācija(130),
Latvijas Šitake sēņu audzētāju asociācija(140),
Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs”(310),
Latvijas Biškopības biedrība(1674),
Latvijas Strauss(16),
Latvijas Meža īpašnieku asociācija “KS MAA”(595),
Latvijas Zivju audzētāju asociācija(9),
Latvijas Slieku audzētāju asociācija(9),
Latvijas Zemnieku federācija(39),
Biedrība “Lauksaimnieku apvienība”(30),
Latvijas Industriālo kaņepju asociācija(20),
Biedrība “Latvijas humusvielu ražotāju un patērētāju asociācija”(15),
Biedrība„Vides kvalitāte”(10)

  • BELGIEN
  • LETTLAND

    Ekonomiska uppgifter

01/2011  -  01/2012

< 9 999  

220 515 €

211 968 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

211 968 €

8 547 €

8 547 €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.