Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome

Id-nummer i registret: 10029895396-05
Registreringsdag: 2011-02-28 14:03:11

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-02-17 14:28:01
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-02-17 14:28:01


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome
Förkortning: LOSP
Associationsform (rättslig ställning): Biedrība
Webbplats: http://www.losp.lv/

Sektioner

Sektion: III – Icke-statliga organisationer
och närmare bestämt: Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Edgars Treibergs
Befattning: valdes priekšsēdētājs

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Garkalne Krista
Befattning: PR

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Republikas laukums  2
Box: LOSP
LV- 1010 Rīga
LETTLAND
Telefon: (+371) 26311133
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Biedrības mērķi ir:
* lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivjsaimniecības un lauku attīstības daudznozaru un nozaru nevalstisko organizāciju iesaistīšana lauksaimniecības un lauku attīstības politikas veidošanā un īstenošanā;
* konkurētspējīgas lauksaimniecības produkcijas ražošanas, pārstrādes, kooperācijas un eksporta veicināšana.
* alternatīvu nodarbošanās veidu attīstības laukos veicināšana.

Biedrības uzdevumi ir:

* Izstrādāt un pārstāvēt biedrības biedru viedokli lauksaimniecības un lauku attīstības politikas jautājumos.
* nodrošināt atklātību lauksaimniecības nozares un lauku attīstības būtiskāko problēmu risināšanā;
* pārstāvēt lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivjsaimniecības produkcijas ražotāju, pārstrādātāju un lauku uzņēmēju intereses sarunās ar Zemkopības ministriju un citām valsts pārvaldes institūcijām, starptautiskajām institūcijām un organizācijām;
* nodrošināt informatīvo saikni: ražotājs - Zemkopības ministrija - ražotājs.
Organisationens intressen är:
 • Nationella

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 5
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


* pārstāvēt biedrības biedru viedokli lauksaimniecības un lauku attīstības politikas jautājumos

* nodrošināt atklātību lauksaimniecības nozares un lauku attīstības būtiskāko problēmu risināšanā

* pārstāvēt lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivjsaimniecības produkcijas ražotāju, pārstrādātāju un lauku uzņēmēju intereses sarunās ar Zemkopības ministriju un citām valsts pārvaldes institūcijām, starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Energi
 • Inre marknaden
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Livsmedelssäkerhet
 • Skattepolitik

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 0
Antal medlemsorganisationer: 44
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
 • Biedrība Lauksaimniecības Statūtsabiedrību asociācija (61 Medlemmar)
 • Biedrība "Latvijas Jauno Zemnieku klubs" (90 Medlemmar)
 • Latvijas Lauku atbalsta asociācija (10 Medlemmar)
 • Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija (650 Medlemmar)
 • Latvijas Labības pārstrādātāju asociācija (9 Medlemmar)
 • Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība (31 Medlemmar)
 • Latvijas Sēklaudzētāju asociācija (59 Medlemmar)
 • Linu asociācija (24 Medlemmar)
 • Biedrība „Kartupeļu audzētāji” (10 Medlemmar)
 • Latvijas Biodegvielu un bioenerģijas asociācija (18 Medlemmar)
 • Latvijas Piensaimnieku Centrālā Savienība (17 Medlemmar)
 • Latvijas Piena ražotāju asociācija (85 Medlemmar)
 • Siera klubs (50 Medlemmar)
 • Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija (91 Medlemmar)
 • SIA "Latvijas Šķirnes Dzīvnieku Audzētāju Savienība" (154 Medlemmar)
 • Latvijas Gaļas liellopu audzētāju asociācija (177 Medlemmar)
 • Latvijas Gaļas ražotāju un pārstrādātāju asociācija (16 Medlemmar)
 • Latvijas Cūku audzētāju asociācija (63 Medlemmar)
 • Latvijas Aitu audzētāju asociācija (150 Medlemmar)
 • Latvijas Sīkdzīvnieku audzētāju biedrība “Trusis un citi” (51 Medlemmar)
 • Latvijas Olu ražotāju asociācija (5 Medlemmar)
 • Latvijas Šķirnes Trušu audzētāju asociācija (35 Medlemmar)
 • Latvijas Veterinārārstu biedrība (985 Medlemmar)
 • Latvijas Augļkopju asociācija (400 Medlemmar)
 • Latvijas Dārznieks (120 Medlemmar)
 • Stādu audzētāju biedrība (60 Medlemmar)
 • Latvijas Dārzu biedrība (17 Medlemmar)
 • Savvaļas Dzīvnieku audzētāju asociācija (40 Medlemmar)
 • SIA „Latvijas Zvērkopju asociācija” (10 Medlemmar)
 • Latvijas Zirgaudzētāju biedrība (230 Medlemmar)
 • Latvijas Šķirnes zirgu audzētāju asociācija (265 Medlemmar)
 • Latvijas vēžu un zivju audzētāju asociācija (130 Medlemmar)
 • Latvijas Šitake sēņu audzētāju asociācija (140 Medlemmar)
 • Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs” (310 Medlemmar)
 • Latvijas Biškopības biedrība (1 674 Medlemmar)
 • Latvijas Strauss (16 Medlemmar)
 • Latvijas Meža īpašnieku asociācija “KS MAA” (595 Medlemmar)
 • Latvijas Zivju audzētāju asociācija (9 Medlemmar)
 • Latvijas Slieku audzētāju asociācija (9 Medlemmar)
 • Latvijas Zemnieku federācija (39 Medlemmar)
 • Biedrība “Lauksaimnieku apvienība” (30 Medlemmar)
 • Latvijas Industriālo kaņepju asociācija (20 Medlemmar)
 • Biedrība “Latvijas humusvielu ražotāju un patērētāju asociācija” (15 Medlemmar)
 • Biedrība„Vides kvalitāte” (10 Medlemmar)
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • BELGIEN
 • LETTLAND

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2011 - 01/2012
Total budget: 220 515
därav offentlig finansiering: 211 968
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag:
- nationella källor: 211 968
- regionala/lokala källor:
därav andra källor: 8 547
- gåvor:
- medlemsavgifter: 8 547
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret:
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.