Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome

Identitātes numurs Reģistrā: 10029895396-05
Reģistrācijas datums: 28/02/2011 14:03:11

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 15/06/2015 12:24:48
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 15/06/2015 12:24:48
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 15/06/2016

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome

LOSP

Biedrība

    Reģistra nodaļa

III - Nevalstiskās organizācijas

Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u.tml.

    Kontaktinformācija

Republikas laukums, 2
Pastkastīte: LOSP
Rīga LV- 1010
LATVIJA

(+371) 26311133

    Juridiski atbildīgā persona

Godātais  Edgars Treibergs

valdes priekšsēdētājs

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Cienījamā  Garkalne Krista

PR

    Mērķi un uzdevumi

Biedrības mērķi ir:
* lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivjsaimniecības un lauku attīstības daudznozaru un nozaru nevalstisko organizāciju iesaistīšana lauksaimniecības un lauku attīstības politikas veidošanā un īstenošanā;
* konkurētspējīgas lauksaimniecības produkcijas ražošanas, pārstrādes, kooperācijas un eksporta veicināšana.
* alternatīvu nodarbošanās veidu attīstības laukos veicināšana.

Biedrības uzdevumi ir:

* Izstrādāt un pārstāvēt biedrības biedru viedokli lauksaimniecības un lauku attīstības politikas jautājumos.
* nodrošināt atklātību lauksaimniecības nozares un lauku attīstības būtiskāko problēmu risināšanā;
* pārstāvēt lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivjsaimniecības produkcijas ražotāju, pārstrādātāju un lauku uzņēmēju intereses sarunās ar Zemkopības ministriju un citām valsts pārvaldes institūcijām, starptautiskajām institūcijām un organizācijām;
* nodrošināt informatīvo saikni: ražotājs - Zemkopības ministrija - ražotājs.

valsts līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

Bioloģiskās lauksaimniecības regula, Sezonas strādnieku direktīva


 

* pārstāvēt biedrības biedru viedokli lauksaimniecības un lauku attīstības politikas jautājumos

* nodrošināt atklātību lauksaimniecības nozares un lauku attīstības būtiskāko problēmu risināšanā

* pārstāvēt lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivjsaimniecības produkcijas ražotāju, pārstrādātāju un lauku uzņēmēju intereses sarunās ar Zemkopības ministriju un citām valsts pārvaldes institūcijām, starptautiskajām institūcijām un organizācijām

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

25%: 2

2

0,5

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

    Interešu jomas

  • Enerģētika
  • Iekšējais tirgus
  • Lauksaimniecība un lauku attīstība
  • Nodokļi
  • Pārtikas nekaitīgums

    Dalība organizācijās

0

Biedrība Lauksaimniecības Statūtsabiedrību asociācija(61),
Biedrība "Latvijas Jauno Zemnieku klubs"(90),
Latvijas Lauku atbalsta asociācija(10),
Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija(650),
Latvijas Labības pārstrādātāju asociācija(9),
Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība(31),
Latvijas Sēklaudzētāju asociācija(59),
Linu asociācija(24),
Biedrība „Kartupeļu audzētāji”(10),
Latvijas Biodegvielu un bioenerģijas asociācija(18),
Latvijas Piensaimnieku Centrālā Savienība(17),
Latvijas Piena ražotāju asociācija(85),
Siera klubs(50),
Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija(91),
SIA "Latvijas Šķirnes Dzīvnieku Audzētāju Savienība"(154),
Latvijas Gaļas liellopu audzētāju asociācija(177),
Latvijas Gaļas ražotāju un pārstrādātāju asociācija(16),
Latvijas Cūku audzētāju asociācija(63),
Latvijas Aitu audzētāju asociācija(150),
Latvijas Sīkdzīvnieku audzētāju biedrība “Trusis un citi”(51),
Latvijas Olu ražotāju asociācija(5),
Latvijas Šķirnes Trušu audzētāju asociācija(35),
Latvijas Veterinārārstu biedrība(985),
Latvijas Augļkopju asociācija(400),
Latvijas Dārznieks(120),
Stādu audzētāju biedrība(60),
Latvijas Dārzu biedrība(17),
Savvaļas Dzīvnieku audzētāju asociācija(40),
SIA „Latvijas Zvērkopju asociācija”(10),
Latvijas Zirgaudzētāju biedrība(230),
Latvijas Šķirnes zirgu audzētāju asociācija(265),
Latvijas vēžu un zivju audzētāju asociācija(130),
Latvijas Šitake sēņu audzētāju asociācija(140),
Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs”(310),
Latvijas Biškopības biedrība(1674),
Latvijas Strauss(16),
Latvijas Meža īpašnieku asociācija “KS MAA”(595),
Latvijas Zivju audzētāju asociācija(9),
Latvijas Slieku audzētāju asociācija(9),
Latvijas Zemnieku federācija(39),
Biedrība “Lauksaimnieku apvienība”(30),
Latvijas Industriālo kaņepju asociācija(20),
Biedrība “Latvijas humusvielu ražotāju un patērētāju asociācija”(15),
Biedrība„Vides kvalitāte”(10)

  • BEĻĢIJA
  • LATVIJA

    Finansiālie dati

01/2014  -  01/2015

< 9 999 €

220 515 €

211 968 €

Pēdējā noslēgtajā finanšu gadā finansējums no ES iestādēm nav saņemts.

211 968 €

8 547 €

8 547 €

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.