Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome

Identitātes numurs Reģistrā: 10029895396-05
Reģistrācijas datums: 11.28.2 14:03:11

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.17.2 14:28:01
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.17.2 14:28:01


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome
Akronīms: LOSP
Juridiskais statuss: Biedrība
Tīmekļa vietne: http://www.losp.lv/

Nodaļas

Nodaļa: III - Nevalstiskās organizācijas
un precīzāk: Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u.tml.

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Edgars Treibergs
Amats valdes priekšsēdētājs

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Cienījamā  Garkalne Krista
Amats PR

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Republikas laukums  2
Pastkastīte: LOSP
Rīga LV- 1010
LATVIJA
Tālruņa numurs: (+371) 26311133
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Biedrības mērķi ir:
* lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivjsaimniecības un lauku attīstības daudznozaru un nozaru nevalstisko organizāciju iesaistīšana lauksaimniecības un lauku attīstības politikas veidošanā un īstenošanā;
* konkurētspējīgas lauksaimniecības produkcijas ražošanas, pārstrādes, kooperācijas un eksporta veicināšana.
* alternatīvu nodarbošanās veidu attīstības laukos veicināšana.

Biedrības uzdevumi ir:

* Izstrādāt un pārstāvēt biedrības biedru viedokli lauksaimniecības un lauku attīstības politikas jautājumos.
* nodrošināt atklātību lauksaimniecības nozares un lauku attīstības būtiskāko problēmu risināšanā;
* pārstāvēt lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivjsaimniecības produkcijas ražotāju, pārstrādātāju un lauku uzņēmēju intereses sarunās ar Zemkopības ministriju un citām valsts pārvaldes institūcijām, starptautiskajām institūcijām un organizācijām;
* nodrošināt informatīvo saikni: ražotājs - Zemkopības ministrija - ražotājs.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • valsts līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 5
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


* pārstāvēt biedrības biedru viedokli lauksaimniecības un lauku attīstības politikas jautājumos

* nodrošināt atklātību lauksaimniecības nozares un lauku attīstības būtiskāko problēmu risināšanā

* pārstāvēt lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivjsaimniecības produkcijas ražotāju, pārstrādātāju un lauku uzņēmēju intereses sarunās ar Zemkopības ministriju un citām valsts pārvaldes institūcijām, starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Enerģētika
 • Iekšējais tirgus
 • Lauksaimniecība un lauku attīstība
 • Nodokļi
 • Pārtikas nekaitīgums

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 0
Organizāciju dalībnieču skaits: 44
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
 • Biedrība Lauksaimniecības Statūtsabiedrību asociācija (61 Dalībnieki)
 • Biedrība "Latvijas Jauno Zemnieku klubs" (90 Dalībnieki)
 • Latvijas Lauku atbalsta asociācija (10 Dalībnieki)
 • Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija (650 Dalībnieki)
 • Latvijas Labības pārstrādātāju asociācija (9 Dalībnieki)
 • Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība (31 Dalībnieki)
 • Latvijas Sēklaudzētāju asociācija (59 Dalībnieki)
 • Linu asociācija (24 Dalībnieki)
 • Biedrība „Kartupeļu audzētāji” (10 Dalībnieki)
 • Latvijas Biodegvielu un bioenerģijas asociācija (18 Dalībnieki)
 • Latvijas Piensaimnieku Centrālā Savienība (17 Dalībnieki)
 • Latvijas Piena ražotāju asociācija (85 Dalībnieki)
 • Siera klubs (50 Dalībnieki)
 • Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija (91 Dalībnieki)
 • SIA "Latvijas Šķirnes Dzīvnieku Audzētāju Savienība" (154 Dalībnieki)
 • Latvijas Gaļas liellopu audzētāju asociācija (177 Dalībnieki)
 • Latvijas Gaļas ražotāju un pārstrādātāju asociācija (16 Dalībnieki)
 • Latvijas Cūku audzētāju asociācija (63 Dalībnieki)
 • Latvijas Aitu audzētāju asociācija (150 Dalībnieki)
 • Latvijas Sīkdzīvnieku audzētāju biedrība “Trusis un citi” (51 Dalībnieki)
 • Latvijas Olu ražotāju asociācija (5 Dalībnieki)
 • Latvijas Šķirnes Trušu audzētāju asociācija (35 Dalībnieki)
 • Latvijas Veterinārārstu biedrība (985 Dalībnieki)
 • Latvijas Augļkopju asociācija (400 Dalībnieki)
 • Latvijas Dārznieks (120 Dalībnieki)
 • Stādu audzētāju biedrība (60 Dalībnieki)
 • Latvijas Dārzu biedrība (17 Dalībnieki)
 • Savvaļas Dzīvnieku audzētāju asociācija (40 Dalībnieki)
 • SIA „Latvijas Zvērkopju asociācija” (10 Dalībnieki)
 • Latvijas Zirgaudzētāju biedrība (230 Dalībnieki)
 • Latvijas Šķirnes zirgu audzētāju asociācija (265 Dalībnieki)
 • Latvijas vēžu un zivju audzētāju asociācija (130 Dalībnieki)
 • Latvijas Šitake sēņu audzētāju asociācija (140 Dalībnieki)
 • Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs” (310 Dalībnieki)
 • Latvijas Biškopības biedrība (1 674 Dalībnieki)
 • Latvijas Strauss (16 Dalībnieki)
 • Latvijas Meža īpašnieku asociācija “KS MAA” (595 Dalībnieki)
 • Latvijas Zivju audzētāju asociācija (9 Dalībnieki)
 • Latvijas Slieku audzētāju asociācija (9 Dalībnieki)
 • Latvijas Zemnieku federācija (39 Dalībnieki)
 • Biedrība “Lauksaimnieku apvienība” (30 Dalībnieki)
 • Latvijas Industriālo kaņepju asociācija (20 Dalībnieki)
 • Biedrība “Latvijas humusvielu ražotāju un patērētāju asociācija” (15 Dalībnieki)
 • Biedrība„Vides kvalitāte” (10 Dalībnieki)
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
 • BEĻĢIJA
 • LATVIJA

Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2011 - 01/2012
Kopējais budžets: 220 515
tostarp publiskais finansējums: 211 968
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums.
- Piešķīrumi:
- no valsts finansējuma avotiem: 211 968
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem:
no citiem avotiem: 8 547
- ziedojumi:
- dalībnieku iemaksas: 8 547
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās.
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.