Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome

Идентификационен номер в Регистъра: 10029895396-05
Дата на регистрация: 11-2-28 14:03:11

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-2-17 14:28:01
Последната годишна актуализация е извършена на 14-2-17 14:28:01


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome
Инициали: LOSP
Правен статут: Biedrība
Уебсайт: http://www.losp.lv/

Раздели

Раздел: III – Неправителствени организации
и по-специално: Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Edgars Treibergs
Длъжност: valdes priekšsēdētājs

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Госпожа  Garkalne Krista
Длъжност: PR

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Republikas laukums  2
Пощенска кутия: LOSP
LV- 1010 Rīga
ЛАТВИЯ
Телефонен номер: (+371) 26311133
Факс: (+) 
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Biedrības mērķi ir:
* lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivjsaimniecības un lauku attīstības daudznozaru un nozaru nevalstisko organizāciju iesaistīšana lauksaimniecības un lauku attīstības politikas veidošanā un īstenošanā;
* konkurētspējīgas lauksaimniecības produkcijas ražošanas, pārstrādes, kooperācijas un eksporta veicināšana.
* alternatīvu nodarbošanās veidu attīstības laukos veicināšana.

Biedrības uzdevumi ir:

* Izstrādāt un pārstāvēt biedrības biedru viedokli lauksaimniecības un lauku attīstības politikas jautājumos.
* nodrošināt atklātību lauksaimniecības nozares un lauku attīstības būtiskāko problēmu risināšanā;
* pārstāvēt lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivjsaimniecības produkcijas ražotāju, pārstrādātāju un lauku uzņēmēju intereses sarunās ar Zemkopības ministriju un citām valsts pārvaldes institūcijām, starptautiskajām institūcijām un organizācijām;
* nodrošināt informatīvo saikni: ražotājs - Zemkopības ministrija - ražotājs.
Интересите на организацията са на:
 • национално равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 5
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


* pārstāvēt biedrības biedru viedokli lauksaimniecības un lauku attīstības politikas jautājumos

* nodrošināt atklātību lauksaimniecības nozares un lauku attīstības būtiskāko problēmu risināšanā

* pārstāvēt lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivjsaimniecības produkcijas ražotāju, pārstrādātāju un lauku uzņēmēju intereses sarunās ar Zemkopības ministriju un citām valsts pārvaldes institūcijām, starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Безопасност на храните
 • Вътрешен пазар
 • Данъчно облагане
 • Енергетика
 • Земеделие и развитие на селските райони

Структура

Общ брой на членовете „физически лица“: 0
Брой на членуващите организации: 44
Членуващи организации (Брой членове) :
 • Biedrība Lauksaimniecības Statūtsabiedrību asociācija (61 Членове)
 • Biedrība "Latvijas Jauno Zemnieku klubs" (90 Членове)
 • Latvijas Lauku atbalsta asociācija (10 Членове)
 • Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija (650 Членове)
 • Latvijas Labības pārstrādātāju asociācija (9 Членове)
 • Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienība (31 Членове)
 • Latvijas Sēklaudzētāju asociācija (59 Членове)
 • Linu asociācija (24 Членове)
 • Biedrība „Kartupeļu audzētāji” (10 Членове)
 • Latvijas Biodegvielu un bioenerģijas asociācija (18 Членове)
 • Latvijas Piensaimnieku Centrālā Savienība (17 Членове)
 • Latvijas Piena ražotāju asociācija (85 Членове)
 • Siera klubs (50 Членове)
 • Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija (91 Членове)
 • SIA "Latvijas Šķirnes Dzīvnieku Audzētāju Savienība" (154 Членове)
 • Latvijas Gaļas liellopu audzētāju asociācija (177 Членове)
 • Latvijas Gaļas ražotāju un pārstrādātāju asociācija (16 Членове)
 • Latvijas Cūku audzētāju asociācija (63 Членове)
 • Latvijas Aitu audzētāju asociācija (150 Членове)
 • Latvijas Sīkdzīvnieku audzētāju biedrība “Trusis un citi” (51 Членове)
 • Latvijas Olu ražotāju asociācija (5 Членове)
 • Latvijas Šķirnes Trušu audzētāju asociācija (35 Членове)
 • Latvijas Veterinārārstu biedrība (985 Членове)
 • Latvijas Augļkopju asociācija (400 Членове)
 • Latvijas Dārznieks (120 Членове)
 • Stādu audzētāju biedrība (60 Членове)
 • Latvijas Dārzu biedrība (17 Членове)
 • Savvaļas Dzīvnieku audzētāju asociācija (40 Членове)
 • SIA „Latvijas Zvērkopju asociācija” (10 Членове)
 • Latvijas Zirgaudzētāju biedrība (230 Членове)
 • Latvijas Šķirnes zirgu audzētāju asociācija (265 Членове)
 • Latvijas vēžu un zivju audzētāju asociācija (130 Членове)
 • Latvijas Šitake sēņu audzētāju asociācija (140 Членове)
 • Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs” (310 Членове)
 • Latvijas Biškopības biedrība (1 674 Членове)
 • Latvijas Strauss (16 Членове)
 • Latvijas Meža īpašnieku asociācija “KS MAA” (595 Членове)
 • Latvijas Zivju audzētāju asociācija (9 Членове)
 • Latvijas Slieku audzētāju asociācija (9 Членове)
 • Latvijas Zemnieku federācija (39 Членове)
 • Biedrība “Lauksaimnieku apvienība” (30 Членове)
 • Latvijas Industriālo kaņepju asociācija (20 Членове)
 • Biedrība “Latvijas humusvielu ražotāju un patērētāju asociācija” (15 Членове)
 • Biedrība„Vides kvalitāte” (10 Членове)
Организацията има членове или представители в следните страни:
 • БЕЛГИЯ
 • ЛАТВИЯ

Допълнителна информация:

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2011 - 01/2012
Общ бюджет: 220 515
от който публични средства: 211 968
- от европейски източници:
- Обществени поръчки:
- Безвъзмездни средства:
- от национални източници: 211 968
- от регионални източници:
други източници: 8 547
- дарения:
- членски вноски: 8 547
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година:
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.