Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Nitescu Dragos

Identifikacijska številka v Registru: 09994378161-69
Datum registracije: 24.2.12 15:31:57

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 11.2.14 11:41:32
Datum zadnje letne spremembe: 11.2.14 11:41:32


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Nitescu Dragos
Kratica:
Pravni status: Independent
Spletna stran:

Oddelki

Oddelek: I. – Poklicne svetovalne službe/odvetniške pisarne/samozaposleni svetovalci
natančneje: Samozaposleni svetovalci

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Dagos Nitescu
Položaj: Independent

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Dragos Nitescu
Položaj: Independent

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Rte de Bertigny  49
Poštni predal: CP 1082
1700 Fribourg
ŠVICA
Telefon: (+4179) 8319476
Telefaks: (+) 
Drugi podatki:

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: Facilitator of dialogue between public and private entities.

Through EU’s regulatory activities, by regular monitoring, we seek to identify threats and opportunities of policy changes. Our services are custom made to the specific needs of each one of our client.

The advice on any policy area would not be complete without consideration of the social dimension and the international context. We assist our clients in putting these various aspects into perspective, assessing the relative importance of the EU’s activities, and in formulating an appropriate and effective approach.
Organizacija zastopa interese na ravni:
 • nacionalni
 • evropski
 • svetovni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 1
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


Facilitator of dialogue between public and private entities.

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Avdiovizualno in mediji
 • Energetika
 • Informacijska družba
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja
 • Konkurenca
 • Kultura
 • Mladi
 • Notranje zadeve
 • Okolje
 • Podnebni ukrepi
 • Promet
 • Razvoj
 • Regionalna politika
 • Vseevropska omrežja
 • Zunanja in varnostna politika
 • Zunanji odnosi

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
Independent non-affiliated.

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2011 - 12/2011
Promet, ki ga je organizacija ustvarila z zastopanjem interesov strank pri evropskih institucijah:
< 50000  €

Stranke s prometom, ki je manjši od 50000 €.
 • ROCH Global Management

Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.