Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Nitescu Dragos

Identitātes numurs Reģistrā: 09994378161-69
Reģistrācijas datums: 12.24.2 15:31:57

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.11.2 11:41:32
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.11.2 11:41:32


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Nitescu Dragos
Akronīms:
Juridiskais statuss: Independent
Tīmekļa vietne:

Nodaļas

Nodaļa: I – Profesionālie konsultāciju un juridiskie biroji, pašnodarbinātie konsultanti
un precīzāk: Pašnodarbinātie konsultanti

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Dagos Nitescu
Amats Independent

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Dragos Nitescu
Amats Independent

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Rte de Bertigny  49
Pastkastīte: CP 1082
Fribourg 1700
ŠVEICE
Tālruņa numurs: (+4179) 8319476
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Facilitator of dialogue between public and private entities.

Through EU’s regulatory activities, by regular monitoring, we seek to identify threats and opportunities of policy changes. Our services are custom made to the specific needs of each one of our client.

The advice on any policy area would not be complete without consideration of the social dimension and the international context. We assist our clients in putting these various aspects into perspective, assessing the relative importance of the EU’s activities, and in formulating an appropriate and effective approach.
Intereses, ko pārstāv jūsu organizācija, ir:
 • valsts līmeņa
 • Eiropas līmeņa
 • pasaules līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 1
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Facilitator of dialogue between public and private entities.

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Ārējie sakari
 • Attīstība
 • Audiovizuālā nozare un mediji
 • Drošība un ārpolitika
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Enerģētika
 • Iekšlietu
 • Informācijas sabiedrība
 • Jaunieši
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana
 • Konkurence
 • Kultūra
 • Lauksaimniecība un lauku attīstība
 • Reģionālā politika
 • Transports
 • Vide

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
Independent non-affiliated.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2011 - 12/2011
Jūsu organizācijas apgrozījums saistībā ar lobēšanu ES institūcijās klientu vārdā:
< 50000  €

Klienti, kuru apgrozījums ir mazāks par 50000 €.
 • ROCH Global Management

No ES iestādēm saņemtā finansējuma apjoms un avots reģistrācijas n-1 finanšu gadā
Publiskais iepirkums. 0 €
Piešķīrumi: 0 €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.