Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Chevron Belgium NV

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 09981988815-02
Data Reġistrazzjoni: 22/05/2012 14:12:56

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 30/05/2014 11:59:54
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 22/05/2014 12:08:52


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Chevron Belgium NV
Akronimu:
Statut legali: NV
Websajt: http://www.chevron.com

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Kumpaniji u gruppi

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjura  Susan Russell
Kariga: Manager EU Affairs

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjura  Susan Russell
Kariga: Manager EU Affairs

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 6001 Bollinger Cyn Rd 
San Ramon, CA 94583-2324 CA94583-2324
L-ISTATI UNITI
Numru tat-telefon: (+1) 9258421000
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Chevron is one of the world's leading integrated energy companies, with subsidiaries that conduct business worldwide. Our success is driven by our people and their unrelenting focus on delivering results the right way - by operating responsibly, executing with excellence, applying innovative technologies and capturing new opportunities for profitable growth. We are involved in virtually every facet of the energy industry. We explore for, produce and transport crude oil and natural gas; refine, market and distribute transportation fuels and lubricants; manufacture and sell petrochemical products; generate power and produce geothermal energy; provide energy efficiency solutions; and develop the energy resources of the future, including biofuels. In Europe, Chevron is active in offshore exploration and production of oil and gas, exploration for shale gas and has lubricants, marine fuels and aviation fuels business units.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 3
Informazzjoni Kumplimentari: This is the total number of permanent staff routinely engaged in direct lobbying falling under the scope of the Transparency Register.

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Susan Russell 23/05/2014 21/05/2015
Rachel Simone Bonfante 04/03/2014 28/02/2015
Maria Sofia Villanueva 08/04/2014 04/04/2015

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Policy and Regulation related to Energy, Environment, Climate Change, Internal Market

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Ambjent
 • Azzjoni għall-Klima
 • Enerġija
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Kummerċ
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Politika estera u ta' sigurtà
 • Suq Intern
 • Tassazzjoni
 • Tkabbir
 • Trasport
 • Żvilupp

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
- International Association of Oil and Gas Producers (OGP)
- American Chamber of Commerce to the EU
- Friends of Europe
- European Energy Forum
- Shale Gas Europe
- Zero Emissions Platform

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 900000  € et < 1000000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

Costs are based on running costs for our EU office in Brussels and represent our best estimate of expenses related to activities falling within the scope of the register. Consultancy work, in support of advocacy, and association memberships are included in the financial data reported.

Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.