Naršymo kelias

Papildomos priemonės

  • Spausdinimo versija
  • Sumažinti šriftą
  • Padidinti šriftą
  • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
  • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

National Refrigerants Ltd

Identifikavimo numeris Registre: 09973567293-04
Registracijos data: 11.11.29 15.36.25

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.11.4 12.27.51
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.11.4 12.27.51


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: National Refrigerants Ltd
Akronimas:
Teisinis statusas: Private Limited Company
Svetainė: http://www.nationalref.com

Kategorijos

Kategorija: III. Nevyriausybinės organizacijos
Tiksliau: Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Board of Directors Board of Directors, National Refrigerants
Pareigos: Board of Directors

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Board of Directors Board of Directors, National Refrigerants
Pareigos: Board of Directors

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Watling Close Sketchley Meadows Business Park 4
LE10 3EZ Hinckley, Leicestershire
JUNGTINĖ KARALYSTĖ
Telefono numeris: (+44) 1455630790
Faksas: (+44) 1455630791
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: .
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
  • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 1
Papildoma informacija: .

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
  • Aplinka
  • Klimato politika

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 30
Narių organizacijų skaičius:
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
  • JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
.

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 11/2013
Bendras biudžetas: 0
viešųjų lėšų dalis: 0
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai: 0
- Dotacijos: 0
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių:
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių:
iš kitų finansavimo šaltinių:
- dovanotos lėšos:
- narystės mokesčiai:
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:

.

Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.