Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

National Refrigerants Ltd

Identifikavimo numeris Registre: 09973567293-04
Registracijos data: 29/11/2011 15:36:25

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 29/04/2015 13:17:47
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 29/04/2015 13:17:47
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 29/04/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

National Refrigerants Ltd

Private Limited Company

    Registracijos kategorija

III - Nevyriausybinės organizacijos

Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

    Kontaktinė informacija

Watling Close, 4
Sketchley Meadows Business Park
LE10 3EZ Hinckley, Leicestershire
JUNGTINĖ KARALYSTĖ

(+44) 1455630790

    Teisiškai atsakingas asmuo

Board of Directors Board of Directors, National Refrigerants

Board of Directors

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Board of Directors Board of Directors, National Refrigerants

Board of Directors

    Tikslai ir uždaviniai

.

pasaulinio

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

.

.


 

Non

Non

Non

Non

Non

..

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

25%: 1

1

0,2

..

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Aplinka
  • Klimato politika

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

30

  • JUNGTINĖ KARALYSTĖ

.

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

1 €

1 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

1 €

0 €

0 €

0 €

.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.