Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

National Refrigerants Ltd

Tunnusnumber registris: 09973567293-04
Registreerimise kuupäev: 29/11/2011 15:36:25

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 29/04/2015 13:17:47
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 29/04/2015 13:17:47
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 29/04/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

National Refrigerants Ltd

Private Limited Company

    Jagu registris

III - Valitsusvälised organisatsioonid

Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

    Kontaktandmed

Watling Close, 4
Sketchley Meadows Business Park
LE10 3EZ Hinckley, Leicestershire
ÜHENDKUNINGRIIK

(+44) 1455630790

    Juriidiliselt vastutav isik

Board of Directors Board of Directors, National Refrigerants

Board of Directors

    ELi asjade eest vastutav isik

Board of Directors Board of Directors, National Refrigerants

Board of Directors

    Eesmärgid ja ülesanded

.

ülemaailmsed

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

.

.


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

..

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

25%: 1

1

0,2

..

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

  • Keskkond
  • Kliimaküsimused

    Liikmed ja liikmesus

30

  • ÜHENDKUNINGRIIK

.

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

1 €

1 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

1 €

0 €

0 €

0 €

.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.