Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

National Refrigerants Ltd

Tunnusnumber registris: 09973567293-04
Registreerimise kuupäev: 29.11.11 15:36:25

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 3.11.13 9:56:57
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 3.11.13 9:56:57


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: National Refrigerants Ltd
Akronüüm:
Õiguslik vorm: Private Limited Company
Veebisait: http://www.nationalref.com

Jaod

Jagu: III - Valitsusvälised organisatsioonid
Täpsemalt: Valitsusvälised organisatsioonid, platvormid ja võrgustikud ning sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Board of Directors Board of Directors, National Refrigerants
Ametikoht: Board of Directors

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Board of Directors Board of Directors, National Refrigerants
Ametikoht: Board of Directors

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 4 Watling Close Sketchley Meadows Business Park
LE10 3EZ Hinckley, Leicestershire
ÜHENDKUNINGRIIK
Telefoninumber: (+44) 1455630790
Faks: (+44) 1455630791
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: .
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
  • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 1
Lisateave: .

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
  • Keskkond
  • Kliimaküsimused
  • Siseturg

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 30
Liikmesorganisatsioonide arv:
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
  • ÜHENDKUNINGRIIK

Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 11/2013
Üldeelarve: 0
millest avalik rahastamine: 0
- ELi rahastust:
- Hanked: 0
- Toetused: 0
- riiklikust rahastust:
- piirkondlikust/kohalikust rahastust:
millest muud rahastusallikad:
- annetused:
- liikmemaksud:
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

.

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.