Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Uniclima

Tunnusnumber registris: 09942577399-10
Registreerimise kuupäev: 12.12.11 1:09:08

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 14.11.13 8:41:06
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 14.11.13 8:41:06


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Uniclima
Akronüüm:
Õiguslik vorm: professionnal association
Veebisait: http://www.uniclima.fr

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: GUY-NOEL DUPRE
Ametikoht: technical manager

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: GUY-NOEL DUPRE
Ametikoht: Technical Manager

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 11-17 rue de l'amiral Hamelin 
75783 PARIS CEDEX 16
PRANTSUSMAA
Telefoninumber: (+33) 145057296
Faks: (+33) 145057297
Muud kontaktandmed: Uniclima is the french association of heating,ventilation air conditioning and refrigeration industries. It represents more than 80 members, 22 000 employees, for un turnover of 6 billions of Euro.

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Uniclima is the french association of heating,ventilation air conditioning and refrigeration industries. It represents more than 80 members, 22 000 employees, for un turnover of 6 billions of Euro.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
  • riiklikud
  • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 1
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


EPBD
EuP

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
  • Energeetika
  • Keskkond

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Orgalime
Epee
Eurovent

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2010 - 12/2010
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 50000  € ja < 100000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.