Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Hantverkarnas Riksorganisation

Id-nummer i registret: 09871629339-93
Registreringsdag: 2012-08-15 10:36:35

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-08-16 09:56:46
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-08-16 09:56:46


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Hantverkarnas Riksorganisation
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): Federation of Craftscompanies
Webbplats:

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Johan Sterndal
Befattning: CEO

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Johan Hjelm
Befattning: Communications

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Fyrvaktarkroken  13
Box: 7020
SE 121 07 Stockholm
SVERIGE
Telefon: (+46) 84427841
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: To watch over the interests of crafts workshops and small businesses, to take an active role in commercial policy, to promote crafts, training and professional skills, to educate, to manage and look after the Association´s assets, and promote co-operatin and contact between individual members and sectors.
Organisationens intressen är:
 • Nationella

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 3500
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


??

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Ekonomi och finans
 • Konkurrens
 • Näringsliv
 • Transeuropeiska nät
 • Utbildning

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2011 - 12/2011
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.