Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

FTTH Council Europe ASBL

Inschrijvingsnummer in het register 09838612482-61
Inschrijvingsdatum: 9-10-09 14:40:20

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 12-9-13 10:09:37
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 12-9-13 10:09:37


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: FTTH Council Europe ASBL
Acroniem: FTTH Council Europe
Rechtsvorm: Non Profit Organisation
Website: http://www.ftthcouncil.eu

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Bedrijfs-, branche- & beroepsverenigingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Hartwig Tauber
Functie: Director General

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Hartwig Tauber
Functie: Director General

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Rue de Colonies  11
1000 Brussels
BELGIË
Telefoon: (+32) 25176103
Faxnummer: (+43) 285571142
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: The FTTH Council Europe is an industry organisation with a mission to accelerate the availability of fibre‐based, ultra‐high‐speed access networks to consumers and businesses. The Council promotes this technology because it will deliver a flow of new services that enhances the quality of life, contributes to a better environment and increased competitiveness. The FTTH Council Europe consists of more than 150 members companies. Its members include leading telecommunications companies and many world leaders in the telecommunication industry.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • Europees

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 2
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


The FTTH Council Europe calls the European Commission to set up a regulatory framework that accelerates the deployment of FTTH/B networks in Europe.

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Cultuur
 • Informatiemaatschappij
 • Milieu
 • Onderwijs
 • Onderzoek en technologie

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2012 - 12/2012
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: >= 100000  € en < 150000  €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:

The FTTH Council Europe ASBL is financed through the membership fee of the members and through the profit (if any) of the annual FTTH Conference.

Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.