Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Mouvement Européen France Ille-et-Vilaine

Numer identyfikacyjny w rejestrze 09688752938-96
Data rejestracji: 10-01-05 06:11:56

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 13-12-09 05:31:49
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 13-12-09 05:31:49


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Mouvement Européen France Ille-et-Vilaine
Nazwa skrócona: MEF-35
Status prawny: Association loi de 1901
Strona internetowa: http://mouvement-europeen-bretagne.eu/

Sekcje

Sekcja: III - Organizacje pozarządowe
A dokładniej: Organizacje pozarządowe, platformy, sieci itp.

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pani  Roselyne LEFRANCOIS
Pełniona funkcja: Présidente

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Louis JOURDAN
Pełniona funkcja: Chargé de communication

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Quai Chateaubriand  7
35000 RENNES
FRANCJA
Numer telefonu: (+33) 02 9927 2588
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe: Section territoriale du MOUVEMENT EUROPÉEN FRANCE,
2 rue de Choiseul
75002 Paris
Tel. : 0033 (0) 1 45 49 96 59
sg@mouvement-europeen.eu
www.mouvement-europeen.eu

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Promotion de la construction européenne. Expression de la société civile vis à vis des politiques de l'Union européenne.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • niższym niż krajowy

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 50
Informacje uzupełniające: Informations données aux ± 100 adhérents du ME-35

Discussion des thèmes des consultations en réunions publiques réunissant de 20 à 50 personnes.

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Expression de la Société Civile vis à vis des politiques de l'Union européenne

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • budżet
 • działania w dziedzinie klimatu
 • energia
 • konsumenci
 • polityka regionalna
 • polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
 • pomoc humanitarna
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rozszerzanie UE
 • rozwój
 • rybołówstwo i akwakultura
 • rynek wewnętrzny
 • sieci transeuropejskie
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • sprawy wewnętrzne
 • środowisko
 • stosunki zewnętrzne
 • zatrudnienie i sprawy społeczne
 • zdrowie publiczne

Struktura

Łączna liczba należących do organizacji osób fizycznych: 100
Liczba organizacji członkowskich:
Organizacje członkowskie (Liczba członków:) :
Organizacja ma członków lub przedstawicieli w następujących krajach:
 • FRANCJA

Informacje uzupełniające:

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
Section territoriale du Mouvement Européen France, 2 rue de Choiseul, 75002 Paris
0033 (0) 1 45 49 93 93

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Budżet ogólny: 2 400
w tym środki publiczne: 1 000
- ze źródeł europejskich:
- Zamówienia:
- Dotacje:
- ze źródeł krajowych:
- ze źródeł na szczeblu niższym niż krajowy: 1 000
z innych źródeł: 1 400
- darowizny:
- składki członkowskie: 1 350
produits financiers : 50
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.