Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Sustainable Fisheries Partnership

Numărul de identificare din Registru: 09597917243-91
Data înscrierii: 23.11.2011 18:46:31

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 29.10.2013 14:51:59
Data ultimei actualizări anuale: 29.10.2013 14:51:59


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Sustainable Fisheries Partnership
Acronim: SFP
Statut juridic: NGO
Site internet: http://www.sustainablefish.org/

Categorii

Categorie: III – Organizaţii neguvernamentale
şi mai precis: Organizaţii neguvernamentale, platforme, reţele şi organizaţii similare

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Jim Cannon
Funcţie: CEO

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Lisa Borges
Funcţie: European FIP Manager

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Waialae Ave.#692  4348
HI 96816 Honolulu
STATELE UNITE ALE AMERICII
Numărul de telefon: (+1202) 5808187
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact: Place du Chatelain 16
1050 Brussels
+32 476 974451

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: SFP mission is to engage and catalyze global seafood supply chains in rebuilding depleted fish stocks and reducing the environmental impacts of fishing and fish farming.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 1
Informații complementare: The person manages Fisheries Improvement Projects - FIPs. SFP runs FIPs around the world to help less well-managed fisheries meet the environmental requirements of major markets, by utilizing the power of the private-sector to get the job done. A FIP is an alliance of stakeholders – retailers, processors, producers and catchers – that comes together to resolve problems within a specific fishery or improve some specific aspect of the fishery that re

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Followed the review of teh Common Fisheries Policy.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Pescuit şi acvacultură

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 60
Numărul organizaţiilor membre:
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
 • BELGIA
 • GERMANIA
 • PORTUGALIA
 • REGATUL UNIT

 • ARGENTINA
 • AUSTRALIA
 • CANADA
 • CHILE
 • CHINA
 • FILIPINE
 • INDONEZIA
 • JAPONIA
 • MEXIC
 • STATELE UNITE ALE AMERICII
 • VIETNAM
Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2011 - 11/2011
Buget total: 4.500.000
din care finanţare publică: 4.400.000
- din surse europene:
- Achiziții publice:
- Granturi:
- din surse naţionale:
- din surse locale/regionale:
USA Grants : 4.400.000
din alte surse: 100.000
- donaţii: 100.000
- cotizaţii ale membrilor:
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu:
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.