Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Sustainable Fisheries Partnership

Идентификационен номер в Регистъра: 09597917243-91
Дата на регистрация: 11-11-23 18:46:31

Последната промяна на данните за тази организация е от 13-10-29 14:51:59
Последната годишна актуализация е извършена на 13-10-29 14:51:59


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Sustainable Fisheries Partnership
Инициали: SFP
Правен статут: NGO
Уебсайт: http://www.sustainablefish.org/

Раздели

Раздел: III – Неправителствени организации
и по-специално: Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Jim Cannon
Длъжност: CEO

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Lisa Borges
Длъжност: European FIP Manager

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Waialae Ave.#692  4348
HI 96816 Honolulu
СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ
Телефонен номер: (+1202) 5808187
Факс: (+) 
Друга информация за връзка: Place du Chatelain 16
1050 Brussels
+32 476 974451

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: SFP mission is to engage and catalyze global seafood supply chains in rebuilding depleted fish stocks and reducing the environmental impacts of fishing and fish farming.
Интересите на организацията са на:
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 1
Допълнителна информация: The person manages Fisheries Improvement Projects - FIPs. SFP runs FIPs around the world to help less well-managed fisheries meet the environmental requirements of major markets, by utilizing the power of the private-sector to get the job done. A FIP is an alliance of stakeholders – retailers, processors, producers and catchers – that comes together to resolve problems within a specific fishery or improve some specific aspect of the fishery that re

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Followed the review of teh Common Fisheries Policy.

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Действия в областта на климата
 • Рибарство и аквакултури

Структура

Общ брой на членовете „физически лица“: 60
Брой на членуващите организации:
Членуващи организации (Брой членове) :
Организацията има членове или представители в следните страни:
 • БЕЛГИЯ
 • ГЕРМАНИЯ
 • ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
 • ПОРТУГАЛИЯ

 • AВСТРАЛИЯ
 • АРЖЕНТИНА
 • ВИЕТНАМ
 • ИНДОНЕЗИЯ
 • КАНАДА
 • КИТАЙ
 • МЕКСИКО
 • СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ
 • ФИЛИПИНИ
 • ЧИЛИ
 • ЯПОНИЯ
Допълнителна информация:

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2011 - 11/2011
Общ бюджет: 4 500 000
от който публични средства: 4 400 000
- от европейски източници:
- Обществени поръчки:
- Безвъзмездни средства:
- от национални източници:
- от регионални източници:
USA Grants : 4 400 000
други източници: 100 000
- дарения: 100 000
- членски вноски:
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година:
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.